I en fersk undersøkelse fra Medietilsynet kommer det frem at nordmenn har høy tillit til redaktørstyrte medier som NRK, VG og TV 2, men betraktelig mindre tillit til journalister. Kun 23 prosent mener at norske nyhetsjournalister ikke lar egne meninger påvirke journalistikken, mens 29 prosent mener det motsatte. 47 prosent svarte «vet ikke» eller «verken enig eller uenig» på spørsmålet.

- Tallene viser at folk har en tydeligere uttrykt tillit til mediene som institusjoner enn til journalistene og nesten halvparten svarte altså «verken enig eller uenig» på disse spørsmålene, sier daglig leder i Medietilsynet, Mari Velsand.

Om tilliten til journalister er stigende eller fallende, sier ikke undersøkelsen noe om. Det er første gang Medietilsynet utvider denne undersøkelsen med spørsmål om folks tillit til journalister.

Dermed nyter en journalist langt mindre tillit enn arbeidsgiveren han eller hun jobber for. Når det gjelder mediehusene sier omtrent halvparten at de oppfatter nyhetsmediene som uavhengige og objektive. 73 prosent har ganske høy eller svært høy tillit til norske nyhetsmedier generelt og gruser tilsvarende tall i andre mediekategorier.

- Stor nyhetsinteresse
De mest brukte nyhetskildene på tvers av plattformer er iføgle rapporten NRK, VG, TV 2, Dagbladet og Aftenposten, og nordmenns nyhetsinteresse er stor. Rapporten viser også at de aller fleste velger redaktørstyrte medier når de skal oppdatere seg på nyheter. Mer enn seks av ti kombinerer flere norske nyhetskilder daglig.

- Tallene viser at nordmenn generelt orienterer seg i nyhetsbildet, og det er positivt med tanke på å holde seg oppdatert på det som skjer i samfunnet, sier daglig leder Velsand.

Det kommer frem i rapporten «Mediemangfoldsregnskapet for 2022 – mediemangfold i et brukerperspektiv» som tar for seg folks nyhetsvaner.

Les også: Over en tredel har svekket tillit til NRK etter Sophie Elise-saken

Vil du abonnere på nyhetsbrevet til Kampanje og få siste nytt om medier- og kommunikasjonsbransjen? Da kan du klikke her. 

Legger frem tall:

For første gang har Medietilsynets leder lagt frem tall som viser tilliten vi har til norske journalister og tallene burde interessere mediebransjen og journaliststanden. - Tallene viser at folk har en tydeligere uttrykt tillit til mediene som institusjoner enn til journalistene, sier Medietilsynets leder Mari Velsand.

Stabilt for nyhetsunnvikere
Gruppen med de såkalte nyhetsunnvikerne, det vil si de som ikke følger med på nyheter i de tradisjonelle mediene eller nyheter overhodet, er en gruppe i befolkningen som norske medietopper lenge har bekymret seg for. Gledelig er det nok da det i den nye rapporten til Medietilsynet ikke ser ut til at denne gruppen blir større.

Om lag to av ti oppga både i 2019, 2020 og 2021 at de ikke brukte noen nyhetskilder når sosiale medium ikke var medregnet. Denne andelen faller imidlertid til 13–14 prosent dersom de som finner nyheter i sosiale medier blir lagt til, men det er også en utfordring for de norske mediehusene at mange unge søker seg mot sosiale medier når de skal finne nyheter.

- Medie- og nyhetsvanene er fremdeles aldersbestemt, og for mange unge er sosiale medier en viktigere del av det daglige nyhetsrepertoaret enn for øvrige deler av befolkningen, sier Velsand.

Tallene i undersøkelsen bekrefter flere nyhetskilder blir brukt når sosiale medier blir medregnet, og at sosiale medier i all hovedsak er en supplerende plattform i nyhetsrepertoaret for de aller fleste.

- Dette indikerer at de redaktørstyrte mediene generelt står sterkt som nyhetskilder i befolkningen, sier Velsand.

Kun én prosent sier at de ikke følger med på nyheter i det hele tatt.

Les også: Flere voksne betaler for nettaviser og 17 prosent av unge følger nyhetene kun på sosiale medier

- Utflating i abonnement
Under pandemien hadde flere TV som en av sine viktigste nyhetskilder enn nettavis. Nå er gratis nettavis igjen tilbake på førsteplassen. Stadig flere oppgir dessuten betalt nettavis som en av sine viktigste nyhetskilder, noe som understøttes av en solid vekst i betaling for nyheter digitalt, men Medietilsynet utelukker ikke at man nå kan være på

- Vi ser nå tegn til en viss utflating i andelen som betaler for nyheter digitalt. Spørsmålet er om abonnementsveksten har nådd et metningspunkt, sier Velsand.

Den første rapporten om bruksmangfold utarbeidet Medietilsynet under koronapandemien