Andelen har økt fra 29 prosent viser tallene.

- Nordmenn synes å ha blitt mer villige til å betale for nyheter fra kilder som de synes er pålitelige. I internasjonal sammenheng er dette høye tall, sier Emma Schiro, som er ansvarlig for undersøkelsen.

Tallene viser at folk med høyere utdanning og de som jobber som ledere og i administrative yrker, skiller seg ut som de gruppene hvor det er størst andel som abonnerer på nettaviser, eller har tilgang til husholdningens fellesabonnement.

28 prosent av de med videregående skole som høyeste fullførte utdanningsnivå, abonnerer på nettaviser. Det samme gjelder for 47 prosent av de som har fullført en lengre utdanning på universitets- eller høyskolenivå.

Les også: Netflix er den mest populære strømmetjenesten i Norge

Leser nyheter kun på SoMe
Mediebarometeret viser også at 17 prosent av unge følger nyheter kun på sosiale medier.

65 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år får med seg nyheter via tradisjonelle medier som TV, radio og aviser daglig.

- De fleste unge får med seg nyheter via flere ulike kanaler. Men 17 prosent oppgir at de kun får nyhetsinformasjon via sosiale medier, sier Schiro, som er ansvarlig for Norsk mediebarometer 2021.

Barometeret viser at 39 prosent av befolkningen konsumerte nyheter i sosiale medier en gjennomsnittsdag i fjor.

- Sosiale medier har blitt en plattform for nyheter på lik linje med de tradisjonelle mediene, sier Schiro.

Snapchat og Instagram er mest populært som nyhetsplattform for dem mellom 16 og 19 år. Blant voksne over 25 år er det Facebook som brukes mest til nyhetsformål.

Ifølge Schiro er det flere yngre som ikke følger med på nyheter i det hele tatt, verken via sosiale medier eller tradisjonelle plattformer.

- 18 prosent i alderen 16–24 år er såkalte nyhetsunnvikere, sier Schiro.