Saken oppdateres.

Mediebarometeret for første halvår er klart, og tallene viser at reklamemarkedet vokser tross usikkerheten i økonomien. Det kommer frem i en melding fra Mediebyråforeningen. Markedet vokser med 6,6 prosent, noe som tilsvarer 317 millioner, men med en sterk inngang på året avtar veksten de siste to månedene.

- Både mai og juni viser tilbakegang sammenlignet med fjoråret, og juni isolert går tilbake 7,4 prosent. Digitale flater og TV bidrar til størst tilbakegang mens utendørs og kino ikke uventet fortsetter å vokse mot samme måned i fjor. Dette til tross, markedet totalt vokser første halvår, sammenlignet med 2021, sier Kristin Brimi, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Her kan du se alle tallene til Mediebyråforeningen for første halvår. 

Medie- og forhandlingsdirektør i Dentsu, Harald Eide-Fredriksen, sier juni har vært som «et kaldt bad».

- Omsetningen for måneden isolert er lavere enn forventet, men vi må likevel ikke glemme at juni 2021 hadde overraskende høy omsetning, så dette er vel så mye en korreksjon tilbake til normalen, sier han.

Om en ser hele første halvår under ett, så står digitale medier samlet for snaue 42 prosent av omsetningen som går via mediebyråene, og kanalen vokser moderat første halvår med tre mot samme periode i fjor. Både display, sosiale medier, søk og online video viser forsiktig vekstkurve.

TV øker med snaue fire prosent første halvår som utgjør en vekst på nesten 66 millioner.

- Selv om vi ser en tilbakegang på nesten 20 prosent for juni isolert, står TV seg bra, til tross for en presset varelagersituasjon. Konflikten mellom TV 2 og Altibox preger naturlig nok markedet og det anslås at TV 2 har rundt 20 prosent mindre varelager på grunn av dette. Men i 2021 hadde vi også fotball-EM i juni, som naturligvis bidro til en sterk måned i fjor, sier Harald Eide-Fredriksen.

Reklameomsetningen til TV i juni, var på 190,5 millioner kroner og det var et fall på nesten 50 millioner kroner. 

Tjener på TV-konflikten
En av kanalene som Mediebyråforeningen mener tjener på konflikten i TV-markedet, er radiomediet. 

- Det er gledelig å se at radio gjør det sterkt og vokser med hele 13,3 % mot fjoråret, noe et utsolgt TV-marked helt sikkert har bidratt til. Podkast holder seg på samme nivå som i fjor og den store veksten lar fortsatt vente på seg, sier Eide-Fredriksen.

Også utedørsannonseringen vokser, mye på grunn av sesongen. I juni fortsetter veksten for kanalen med hele 40,2 prosent, noe som var en økning på 15 millioner fra juni i fjor.

Dermed var utendørs den kanalen som økte mest i juni i år, målt i kroner. Hittil i år øker utendørs med 130 millioner, en vekst 73,7 prosent fra 2021.

- Vi velger å være forsiktige optimister for andre halvår, selv om en rekke faktorer kan påvirke i negativ retning. Høy inflasjon og energipriser, høyere renter, krig og streiker påvirker lommeboken til folk i ulik grad, og ikke minst forbrukernes opplevelse og forventning til egen økonomi. Dette kan forplante seg til handelen og igjen til annonsørenes markedsbudsjetter, sier Harald Eide-Fredriksen.