Redaktørstyrte medier i Norge har flere ting til felles. Blant annet måles de etter samme høye standard og kvalitetskrav fra en uavhengig tredjepart. Alle norske annonsører og byråer kan gå oss i sømmene til enhver tid, akkurat slik det skal være.

En felles tilnærming og vurdering på tvers, er mulig fordi vi har aktører som Kantar, som gjennomfører mediedokumentasjon i det norske markedet. En slik måling er viktig. Og det er, som Jan Morten Drange i ANFO skriver i Kampanje, avgjørende at den er utført av en uavhengig tredjepart.

At stadig flere av de digitale annonsekronene brukes i medier og annonseflater som (per i dag) ikke ønsker å la seg måle i tilsvarende system som bransjen for øvrig, er synd. Men det er ikke umulig å gjøre noe med. Sondre Ronander, kommunikasjonssjef i Google, sier selv at de ønsker å samarbeide med bransjen for å finne gode, objektive, personvernvennlige løsninger.

I all beskjedenhet, vil vi påstå at norske redaktørstyre medier, samlet i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), er vel så opptatt av personvern og personvernvennlige løsninger som det Google er. Her har vi ett og samme regelverk vi skal forholde oss til, noe som ikke burde være mer komplisert for Google enn for oss andre.

Norske medier med Schibsted, Amedia og Aller i spissen, har et redaktøransvar og setter alltid brukerne og personvern først. Dette lar seg kombinere med data i verdensklasse, som gir annonsører enkelt tilgang til nasjonal og lokal rekkevidde. Dette leverer vi samtidig som vi er transparente mot hele bransjen og jobber med tredjeparter for dokumentasjon av kvalitet og effekt.

På vegne av norske annonsører, plasserte mediebyråene i 2021 hele 42 prosent av digitalbudsjettet til sosiale medier og søk. To kanaler som domineres av Facebook og Google. De globale teknologigigantene har enkle løsninger, sømløs teknologi, god rekkevidde og leverer innovasjon i verdensklasse. Det skal ingen ta fra dem. Men det oppleves som et paradoks at det tidvis stilles høyere krav til norske mediers dokumentasjon, data og ikke minst effekt, enn hva som kreves av disse selskapene.

At Google setter personvern foran profitt, er enda godt å høre. Men å bruke det som argument for å ikke følge samme spilleregler som bransjen for øvrig, burde flere enn bare Jan Morten Drange og ANFO stille spørsmålstegn ved.

Så i stedet for å sitte stille i båten, og håpe på at debatten går over, oppfordrer vi nå til dialog. Dialog som både kan og bør føre til uavhengige målinger som også inkluderer de kanaler som nå står for brorparten av de digitale annonsekronene i Norge. Dette bør være et krav fra samtlige norske annonsører og byråer, som er opptatt av å kunne planlegge og kjøpe på tvers av det digitale økosystemet.

På vegne av Amedia, Schibsted og MBL; det er ledig plass rundt bordet til dere Google. Kanskje kommer Facebook også?

Innlegget er skrevet i fellesskap av direktør for forretningsstrategi i Schibsted, Hanne Eilen Lohne, og salgsdirektør i Amedia, Christian Thu.