Jan Morten Drange skriver at tiden nå er kommet for at Google åpner bøkene og lar en uavhengig tredjepart måle rekkevidden og annonseeffekten vår. Hvorfor det bare finnes én tredjepart som Anfo mener tilfredsstiller kravene til måling fremstår for oss absurd, all den tid vi benytter oss av flere av verdens mest anerkjente analyseselskaper, i tillegg til en rekke andre sertifiserte institusjoner.

I Google vet vi godt hvor viktig det er for bransjen å sammenstille måling på tvers av media, og det er absolutt en global interesse for å finne en felles bransjestandard for audiovisuelle medier. Vi ønsker å samarbeide med bransjen for å finne gode, objektive, personvernvennlige løsninger - et arbeid som skjer sammen med en rekke måleselskaper, kjøpssiden, og uavhengige organisasjoner, som for eksempel det svært anerkjente Media Rating Council.

Utviklingen av en slik bransjestandard som bruker sammenlignbare tall er dog et kompleks prosjekt som krever partnerskap på alle fronter. En av hovedutfordringene er å sørge for at en slik standard er personvernmessig vanntett.

Så kan kritiske stemmer si at vi i Google bruker dette som et vikarierende motiv for å unngå problemstillingen. Løfter vi derimot blikket ut over egne landegrenser, er det klart som dagen at dette ikke er tilfelle. Vårt samarbeid med ISBA i Storbritannia, ANA i USA, Médiamétrie i Frankrike, og nå nylig MMS i Sverige, viser at vi er villige til å finne løsninger sammen med bransjen. Vi ønsker lokale tredjeparter som Kantar varmt velkommen til å sammen med oss komme til enighet om en løsning som tilfredsstiller våre krav til personvern og datasikkerhet. Vi er således til og med i samarbeid med Kantar i flere andre land per i dag - men her i Norge har man ikke tatt de nødvendige stegene mot et fremoverlent system der personvern er bygget inn i kjernen.

Om vårt manglende samarbeid her i Norge fører til at vi mister noen potensielle kunder, så får det bare være. Personvern kommer først, uansett.

Frem til vi finner en god løsning på dette i samarbeid med bransjen, blir YouTube-annonser blant annet rapportert av Nielsen via deres Digital Ad Ratings. Nielsen er et av verdens største medieanalyseselskaper, og DAR-løsningen er tilgjengelig i om lag 40 land - inkludert Norge. Vi tenker at dette er en god løsning for annonsørene.

Jan Morten Drange henviser til nylig rapportering om denne saken i Kapital - der de kommersielle TV-kanalene ser seg nødt til å sverte våre annonseprodukter uten særlig annet enn diffuse påstander å vise til. Vi er fullstendig enige i at med vår suksess skal det følge kritiske spørsmål. Men avsendere av kritiske spørsmål kan også ha egne kommersielle motiver. Det virker det som om Drange velger å se forbi. At konkurrenter i et sunt marked benytter alle triks i kampen om annonsørenes gunst er helt naturlig - såpass må vi tåle. At Anfo ukritisk henger seg på er derimot bemerkelsesverdig.

Når det er sagt, så er vi helt enig med Drange på ett viktig punkt: det er gledelig å se positive tall fra de redaksjonelle mediene. Vår misjon er den samme som den alltid har vært: å organisere verdens informasjon og gjøre den universelt tilgjengelig og nyttig. Folk vil at denne informasjonen skal være av høy kvalitet, og der spiller mediene en nøkkelrolle.

Så skal vi huske på at annonsemarkedet ikke nødvendigvis er et nullsumspill. Det er nok få som tror at TV-annonsørene kommer til å flytte alle sine budsjetter over til YouTube i fremtiden. Men at det er viktig å ha en mediemiks som utnytter styrkene til de forskjellige plattformene er innlysende. Det som derimot beviselig er sant, er at store og små annonsører over hele verden velger å bruke våre reklameprodukter fordi de skaper reell effekt på salg, merkevarebygging, eller andre mål man har for kampanjen sin. De fortsetter å bruke våre tjenester nettopp fordi de fungerer. De er i tillegg enkle å bruke og tilgjengelig for alle, selv om du har mindre budsjetter til rådighet.

Dette vet de kommersielle TV-kanalene godt. Så får vi se om vi klarer å overbevise norske annonsører om det samme.

Måtte den beste effekten vinne.