Viser til din kommentar med tittel; Google: «Vi åpner gjerne bøkene våre, men personvern er viktigere enn profitt» Jeg vil så gjerne tro på det du sier i overskriften, men må innrømme at jeg sliter med det. Det tror jeg veldig mange andre gjør også.

Den noe nedlatende kommentaren er til informasjon et svar på en betraktning jeg hadde tidligere i uken. Der stiller jeg spørsmål rundt manglende tredjepartsmålinger av giganter som Google og Facebook.

For å legge en ball død ganske umiddelbart. Jeg sier ikke at det kun er én aktør som kan være den uavhengige tredjeparten som skal stå for målinger og dokumentasjon. Jeg sier at det i Norge stort sett er Kantar som har og har hatt denne rollen. Og det er jo helt sant. Om det hadde vært Ipsos, AC Nielsen, Norstat eller andre som gjorde denne jobben som Kantar stort sett gjør i Norge er av mindre betydning for oss. Det kan også hende at det ikke er utelukkende bra for markedet at alle disse undersøkelsene er samlet hos en aktør slik det er i Norge i dag. Men at Kantar som følge av dette sitter på en ganske solid mediekompetanse er uomtvistelig. 

Det som er viktig for oss er at reklamebærere, enten det er tradisjonelle media eller aktører som dere, måles og dokumenteres av tredjeparter. 

Du ramser opp en del internasjonale aktører som også er godt kjent for oss. Vi er ganske tett på WFA (World Federation of Advertisers) og kjenner veldig godt til internasjonale prosjekter i og rundt både ISBA (tilsvarende organisasjon som ANFO i UK), ANA (tilsvarende ANFO i USA) og WFA. Ingen av disse løser det jeg peker på som hovedutfordringen; At halvparten av markedet retter sine egne oppgaver. Initiativene hadde vel heller ikke blitt iverksatt om ikke annonsører i disse markedene, i stor grad også ved hjelp av WFA, hadde krevd det. Jeg vet også at våre kolleger i både USA, UK, Frankrike og ellers overalt i verden mener akkurat det samme som ANFO gjør i denne sammenhengen. Det foregår initiativ både her og der. Det er riktig. Og det er bra at dere er «litt med» på disse. Men det er fortsatt veldig langt til en endelig og god nok løsning.

Du som jeg refererer til en artikkelserie i Kapital. Til de som ikke leser denne utmerkede publikasjonen er kortversjonen av det jeg sier der; På spørsmål fra Kapitals sin journalist svarer jeg at jeg ikke synes det er bra for norske medieaktører at Google og Facebook er så dominerende som de er. Jeg sier også at jeg tror det er mulig å utfordre de globale gigantene, men da må det samarbeides mediegrupperingene imellom. Som svar på spørsmål bekrefter jeg også at jeg synes det er veldig rart at halvparten av verdens reklamemarked retter sine egne bøker. Og rett skal være rett. Jeg sier faktisk også at det er beundringsverdig hva både Facebook og Google har oppnådd på så få år. Og selvsagt er dere effektive valg for veldig mange.

Jeg synes jo også at man drar det litt langt i denne når det insinueres at jeg lar meg forlede av at noen hjemlige TV-selskap stiller seg undrende til manglende tredjepartsmålinger fra blant annet dere i Google. Vi heier gjerne litt ekstra på hjemlige redaktørstyrte media (selv om disse mediene ikke nødvendigvis er norskeide). Det gjør våre medlemmer også. Jeg er dessverre ganske sikker på at lokalavisen Fjuken, Bergens Tidende, noen TV stasjoner og mange andre trenger mine heiarop litt mer enn dere. 

Sammen med to andre gigantvenner kontrollerer dere 50 prosent av verdens reklamemarked. Da mener jeg litt raushet overfor noen lokale aktører som de nevnte TV-aktørene er på sin plass. Hadde jeg vært i deres situasjon hadde jeg sittet veldig stille i båten og håpet på at denne debatten gikk over veldig raskt. Jo færre som vet hvor store et par aktører nå har blitt, jo bedre for dere. Det er lett å bli oppfattet som i overkant arrogant når dere, og vi snakker altså om selveste Google, furter fordi noen relativt marginale lokale konkurrenter, endelig tør å tale dere imot. 

Selv om både du og jeg gjerne vil så er nok akkurat denne utfordringen noe som må løses andre steder enn i Norge. Jeg synes det er utfordrende når et par aktører kontrollerer halvparten av markedet. At de ikke kan måles av uavhengige tredjeparter slik alle andre gjør er komplett uforståelig. Eller absurd for å bruke deres vokabular.