Generalforsamlingen i NRK har i dag behandlet og godkjent salg av NRKs eiendom på Marienlyst til Ferd Eiendom. Det melder Kulturdepartmentet i en pressemelding fredag formiddag.

– Salget av Marienlyst er en milepæl både for NRK og for Oslo. I dag har generalforsamlingen fastsatt rammene for NRKs videre arbeid med å etablere et nytt, moderne hovedkontor. Det gleder jeg meg til å følge opp, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Les også: NRK er landets sterkeste merkevare – TV 2 har stupt på lista

Høsten 2019 startet NRK salgsprosessen for eiendommen på Marienlyst. NRK ønsket å etablere et nytt hovedkontor bedre tilpasset moderne mediebedrifter. Som NRKs eier støtter Kulturdepartementet planene, som innebærer at NRK selv skal finansiere anskaffelsen av tomt og nytt hovedkontor med inntekter fra salget av Marienlyst.

Kontrakten mellom NRK og Ferd ble signert 26. februar, med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse som nå altså kom i dag.

Les også: Slik vant Andresen budkampen om NRK-tomta - ikke gitt at Snøhetta får oppdraget

Avtalen sikrer NRK en minimumspris for Marienlyst på 3,75 milliarder kroner. Endelig pris avhenger av hvilken regulering Oslo kommune vedtar for området. Salget gir NRK et godt økonomisk grunnlag for etablering av et nytt hovedkontor.

NRKs nye tomt og hovedkontor må oppfylle en rekke krav. Det nye hovedkontoret må svare til NRKs rolle som en offentlig finansiert kringkaster, samtidig må og oppgaver knyttet til beredskap og sikkerhet ivaretas på en god måte. Det stilles også krav om å ivareta klima- og miljøhensyn, sikre god tilgjengelighet for ansatte og publikum, og nærhet til kollektivknutepunkt.

Les mer: Jobber for å få NRK til Oslo fengsel: - kan få inn over 2.000 arbeidsplasser til Gamlebyen