- Vi har sendt en søknad for en god stund siden, og det er Mediebedriftenes Landsforening som har bedt om møtet. Jeg vet ikke hva de ønsker svar på utover det vi allerede har oppgitt i søknaden, sier Resett-redaktør Helge Lurås til Kampanje. 

Etter at Lurås fikk avslag på søknaden om medlemskap i Norsk Redaktørforening (NR) to ganger, søkte Resett om medlemskap i Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Dersom søknaden godtas, vil saker som publiseres hos det kontroversielle og mye omdiskuterte nettstedet kunne klages inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) - pressens egen selvdømmeordning.

- Vi følger Vær Varsom-plakten (VVP) og Redaktørplakten. Det er rimelig at publikum har mulighet til å klage inn Resett dersom de mener det skjer brudd. I tillegg er det nå konkurransemessige negative vridninger for medier som ikke kan klages inn til PFU, sier Lurås.

Les også: Resett tapte mot «IS-kvinnen» - må betale egne sakskostnader

«Frikjent», men fortsatt «utestengt»
Resett-redaktøren er altså kalt inn til et møte hos MBL i dag - men akkurat når søknaden skal behandles er fortsatt uklart. Randi Øgrey, administrerende direktør i MBL, oppgir «før sommeren» som siste mulige frist for søknadbehandling. 

Før Lurås' andre søknad om medlemskap i NR ble behandlet, skrev Kampanje om at Resett splitter den norske redaktørstanden - Nordlys-redaktør Helge Nitteberg uttalte blant annet at det ville være riktig å la Resett bli en del av Redaktørforeningen, og mente at de var nødt til å «ta prinsipielle hensyn, ikke hensyn etter hva vi liker og ikke liker». 

Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit, som tidligere har kalt Resett «en rennestein» i et intervju hos Medier24, slaktet nettstedet, som han mener slett ikke driver med journalistikk.

- Hver gang man er naiv i møte med dette, så bare bidrar man til forvirring rundt hva som skiller seriøs journalistikk fra helt andre typer nettsteder, sa Klungtveit. 

En gjennomgang av Resetts saker utført av tre forskere ved OsloMet og Høgskolen i Volda fant ingen brudd på VVP, men i en kommentar hos Kampanje avviste forskerne likevel at de «frikjente» Resett i studien. 

- Er du bekymret for at MBL vil nå frem til samme konklusjon som Norsk Redaktørforening? 

- Jeg kan ikke se at MBL har noen grunn til eller interesse av å utestenge Resett, sier Lurås. 

Ham bekrefter likevel at han opplever at Resett er utestengt fra «det gode selskap». 

- Ja, det er nok en viss motstand å spore mot oss i en del miljøer. 

MBL: - Forholder oss til avslaget hos NR
Ifølge MBLs Randi Øgrey, vil dagens møte med Resett bli «mer som en samtale», enn et møte.

- MBL har som formål å skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten, som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal styrke og verne de publisistiske verdier som representeres av redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i dette, sier Øgrey på spørsmål om hva hun og Lurås skal diskutere. 

- Kommer avslaget om medlemskap til Norsk Redaktørforening til å taes i betraktning på noen måte, når søknaden behandles? 

- Vi gjør en selvstendig vurdering, der avslaget om medlemskap i NR er et faktum vi forholder oss til.

- Har dere tidligere avslått søknader om medlemskap? 

- Vi avslår medlemskap når søker ikke fyller kravene. Det skjer ikke ofte, og i så fall er det dialog med søker først, sier Øgrey. 

Må oppfylle tre krav
Ifølge Øgrey må Resett oppfylle tre formelle krav, dersom medlemskap skal kunne innvilges: 

- Medlemmenes publiseringsvirksomhet må ha en ansvarlig redaktør i samsvar med redaktørplakaten. I tillegg er medlemmene våre forpliktet til å sørge for at datterselskap og andre selskap de kontrollerer fyller vilkårene for medlemskap og er medlemmer i MBL, sier Øgrey. 

Dette vil altså gjelde Resetts livsstilsmagasin Xstra, som drives av Shurika Hansen.  

- I tillegg må medlemsbedriften også stå tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), dersom den etter NHOs vedtekter er pliktig å stå som medlem, avslutter MBL-direktøren. 

Les også: Høyskolen Kristiania delte Resett-intervju - nå legger de seg flate