Saken blir oppdatert.

Folkeopplysningens manipulering av skolevalget på Lillestrøm videregående skole (VGS) ble i dag behandlet av Kringkastingsrådet i dag. Totalt var det kommet inn 18 klager på programmet som enda ikke har vært vist på NRK, men Kringkastingsrådets leder, Julie Brodtkorp, har uttalt at hun er «positiv til at rådet diskuterer saken på et overordnet nivå».

Behandlingen startet med at prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, og produsentene Lasse Nederhoed og Tor Erik Olsen fra tv-produksjonsselskapet bak «Folkeopplysningen» sammen med rektor Øyvind Sørlie og fire elever fra Lillestrøm VGS kom med en innledning.  

- Det at vi skulle gå inn i dette prosjektet og filme på skolen, stilte oss over flere etiske og juridiske diskusjoner og vurderinger, sa prosjektredaktør Jan Egil Ådland i NRK til rådet.

- Men det er viktig å nevne at målet aldri var å hjernevaske de unge elevene, men vise hvilke virkemidler som er tilgjengelige, fortsatte Ådland.

Prosjektredaktøren mener deler av kritikken som ble fremsatt i andre medier var feil og at NRK «aldri publiserte falske nyheter».  

- Vi må anerkjenne at denne metoden reiser en viktig diskusjon at dersom vi har påvirket en stemme, er det en stemme for mye. Men vi så på det som en lav risiko sett opp mot totalen, sa Ådland.

Valgstunt på Lillestrøm:

Da Kringkastingsrådet avholdt sitt møte i dag var prosjektredaktør Jan Egil Ådland i NRK kalt inn for å snakke om Folkeopplysningen. Her Ådland sammen med TeddyTV-produsentene Lasse Nederhoed og Tor Erik Olsen. Foto: Scanpix.

- Har ikke råd til å skusle bort tilliten
Deretter var det opp til rådet å diskutere programmet. Rådsmedlem Trude Drevland var den første som uttrykte seg.

- De programmene jeg har sett av «Folkeopplysningen» har ofte gledet meg. Der virker det som om man i mange sammenhenger setter forskning i høysetet, sa Drevland.

Men der stoppet også rosen hennes.

- Valgloven paragraf 1.1 sier at man skal sikre frie og uavhengige valg og skolevalg skal helst gjennomføres i henhold til valgloven. Stemmeretten og demokratiet bør ikke bli utsatt for bevisst juks og spesielt ikke fra statskanalen. Dette tenderer til å jukse med det mest dyrebare vi har i samfunnet, sa hun.

Hun mener etikken har sviktet i arbeidet med dette programmet.

- Hvordan vet man at dette ikke får reelle politiske konsekvenser? I bunn og grunn handler dette om tilliten til mediene. Den trodde jeg ikke vi hadde råd til å skusle bort.

Refset NRK:

Medlem i Kringkastingsrådet, Trude Dreveland, var en av dem som gikk hardt ut mot NRK og programmet Folkeopplysningen under dagens møte. Foto: Scanpix.

- Bør ringe noen alarmbjeller
Også flere av de andre rådsmedlemmer var kritiske til at NRK valgte å bruke et demokratisk valg som forskningsobjekt.

- Jeg opplever det problematisk at «Folkeopplysningen» og NRK brukte valget vårt, sier Kathrine Kleveland.

- Det er grunn til å være kritisk mot dette programmet og det går på at det er knytta til et reelt valg. Der bør det ringe noen alarmbjeller, sier Eiri Elvestad.

- Hva har du lært, Eriksen?
Samfunnsviter Elvestad mente videre at NRK og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen «burde lytte og ta innover seg kritikken» og avsluttet med å stille et spørsmål direkte til Eriksen.

- Hva har du lært av «Folkeopplysningens» manipulering av valget, spurte Elvestad.

- Det har mildt sagt vært en stor debatt i snart to uker og jeg merker både på innleggene og diskusjonene om hva har vi lært. Da må jeg igjen minne om at vi ikke har sett programmet det er snakk om. Det først når vi har sett programmene at vi kan konkludere, svarte Eriksen.

Eriksen svarte videre at programmet har hatt en ambisjon om «å skape en demokratsk refleksjon og diskusjon» og at han ikke trodde programmet ville skape mer eller mindre tillit til NRK.

- NRK var ikke avsender av noe av dette og jeg er overbevist om at denne typen programmer gjør oss relevante overfor den unge målgruppa. Vi skal stimulere til et ungt samfunnsengasjement og denne typen programmer er jeg overbevist om at dette fører til økt tillit mellom dem og NRK. Vi blir relevante, sier Eriksen som også tok kritikk på at han burde vært informert om metoden i programmet på forhånd. 

- Ville ikke brukt de ordene
Som svar på kritikken om at NRK kan ha påvirket kommunevalget ved å gjennomføre dette eksperimentet også mot elever som var over 18 år og førstegangsvelgere, svarte Eriksen:


- Vi kan ikke utelukke at en eller to kan ha blitt påvirket, men det kan ikke ha påvirket valget, sier han.

Eriksen erkjente imidlertid at det argumentet ikke «blir gyldig» dersom man tar den prinsipielle diskusjonen.

- Her burde vi kanskje vært bedre forberedt på den prinsipielle diskusjonen samtidig som jeg vi kan slå fast med ganske stor sikkerhet at dette ikke har påvirket valget i Lillestrøm kommune, sier Eriksen.

Eriksen rettet også en pekefinger til politikerne som han denne gangen følte gikk for langt i kritikken.

- Politikerne i Norge inkludert statsministeren skal få lov å mene mye om NRK og NRKs innhold, men det går over en prinsipiell linje her når man understreker at man er offentlig eiet og offentlig finansiert. Jeg ville ikke valgt de ordene, sier Eriksen.

Advarer mot politisk press
Men ikke alle rådsmedlemmene var like kritiske til NRK.

- Det som bekymrer meg aller mest i denne saken, er det massive politiske presset NRK har blitt utsatt for i denne saken. Både statsministeren, kommunalministeren og kunnskapsministeren har uttalt at dette er ikke NRKs jobb. Det er jeg dypt uenig i. Dette er viktig samfunnsmessig journalistikk og ekstra bekymringsfullt er det at det kommer press mot en redaksjon på en tid der NRK skal finansierers over statsbudsjett og ikke gjennom lisensen. Når politikerne har direkte kontroll med mediebedrifters økonomi, må de være ekstra forsiktig med presset de utøver, sier Vebjørn Selbekk.

- Jeg deler ikke bekymringene som er kommet frem. Programmet er midt i samfunnsoppdraget til NRK, sier Torger Reve.

Advokat Ove Vanebo derimot var ikke så bekymret for presset mot NRK fra politikerne rundt programmet «Folkeopplysningen».

- Vi skal være varsomme her, men Norge er ikke Russland og norske politikere har ikke direkte agert mot NRK og andre mediebedrifter på bakgrunn av kritikk. At noen politikere er ganske oppstyrta  og irriterte må vi tåle for det er ganske kontroversielt det NRK gjør, sier Vanebo.

Sterke reaksjoner
Debatten har rast etter avsløringen av NRKs valgprosjekt på Lillestrøm VGS før kommunevalget der allmennkringkasteren gjennom et halvt år har forsøkt å manipulere skolevalget ved Lillestrøm gjennom spredning av falske nyheter, sosiale medier og valgomater for å forsøke å øke oppslutningen til Senterpartiet. 

Les også: NRK får kraftig kritikk for å forsøke å manipulere skolevalg

Da Kampanje snakket med lederen av Kringkastingsrådet Julie Brodtkorp i forrige uke, syntes hun at antallet klager på 18 «var et relativt lavt antall klager i forhold til reaksjoner i media.»

- Jeg tror det kan ha sammenheng med at mange har følt at når det har vært reagert så sterkt fra flere i media så føler de ikke de selv behøver å sende klage. Jeg mener derfor ikke antall klager i denne saken kan måle reaksjonene fra seerne, sa hun til Kampanje.

Les også: Flere klager på Folkeopplysningen: - De mener NRK blander seg inn i valget

Flere har reagert på programmet og kommet med kritikk deriblant statsminister Erna Solberg, valgminister Monica Mæland og medieminister og NRKs generalforsamling, Trine Skei Grande. Da Kampanje snakket med kulturministeren og NRKs generalforsamling, Trine Skei Grande, dagen før valget, sa hun at alarmklokkene burde ha ringt på Marienlyst.

Jeg reagerer på er at man gjør en valgmanipuleringstest mot en gruppe der 200 har stemmerett og etter at forhåndsstemmingen har begynt. Da burde det ha ringt en liten bjelle. Det mener jeg man må gå igjennom å se på spesielt, sa Skei Grande til Kampanje.

Les også: Flere PFU-klager på Folkeopplysningen – medieminister mener «det burde ringt en bjelle» i NRK

Også elevene ved skolen har reagert, men her har reaksjonene vært mer positive og flere har tatt programmet i forsvar.  I et tilsvar på den massive kritikken har kringkastingssjef i NRK, Thor Gjermund Eriksen, og prosjektredaktør, Jan Egil Ådland, har avvist at NRK har forsøkt å lure noen.