Denne uken skrev TV3 et lite stykke kommersiell tv-historie – og det var planlagt. «Paradise Hotel» hadde mandag premiere med 150.000 seere på lineær tv. Fra journalistisk hold blir det meldt at dette er et historisk lavt premieretall for programmet. Det er heldigvis helt feil. Det er historisk, men ikke lavt.

Alle vet at lineær tv er i endring og at digitale flater vil ta over deler av den jobben lineær tv har gjort – og at det er blant yngre seere endringen kommer først. For mange er dette framtid. For oss er det nåtid. Sammen med NRK er vi det eneste tv-huset som har langformatløsninger gratis digitalt (TV3 Play og mobil app, i tillegg har vi også Viaplay). Som det eneste kommersielle tv-huset er vi derfor i posisjon til å planlegge, formatere og styre mot digital seing. Vi ønsker det på en del formater, for å lære, utvikle nye verktøy og spre oss over et større medieareal.

Samlet sett har første episode av «Paradise Hotel» foreløpig oppnådd over 300.000 seere (TSR) – altså mer enn dobbelt så mange som de først rapporterte lineære seertallene. Og dette er før de offisielle seertallene foreligger syv dager etter sending. Ikke nok med det:

• 80 prosent var kommersiell seing (andel seere i målgruppen 15-49). Dette er et nivå som er skyhøyt over alle andre kommersielle tv-programmer i Norge – og kommersiell seing er målestokken for kommersielle tv-kanaler.

• Seere under 25 år regnes av mange som den vanskeligste og mest attraktive målgruppen for TV. Antall tusen seere under 25 år var for «Paradise Hotel» er på linje med de som i gjennomsnitt ser «Senkveld med Thomas og Harald» på TV 2 – et program som vanligvis leverer over 750.000 seere, altså nesten 5 ganger flere seere totalt enn «Paradise Hotel» hadde lineært.

• Ser vi på kombinasjonen av digital og lineær seing i målgruppen under 25 år, finnes det i dag ikke ett eneste lineært tv-program som er i nærheten av å levere like mange seere under 25 år – ikke engang «Kampen om tungtvannet» på NRK1. «Kampen om tungtvannet» har helt sikkert også mange digitale seere, men poenget er at man må opp i enorme lineære seertall for å tangere en god kombinasjon mellom det digitale og lineære. Enn så lenge, er MTG det eneste kommersielle tv-huset som har denne kombinasjonen.

• «Paradise Hotel» er dermed i særklasse Norges mest sette program i den målgruppen det er laget for, og vi har knekket koden i forhold til hvordan vi skal mer enn doble rekkevidden i denne vanskelige målgruppen.

• Premieren førte til at over 165.000 oppdaterte TV3 Play-appen for å ta i bruk den nye Insider-funksjonen og nær 50.000 har valgt å bruke interaksjonsmuligheter vi har lagt inn i programmet.

For et tv-hus som har jobbet i motvind i et par år er dette gode nyheter, fordi dette handler om framtiden. Klassisk kommersiell lineær tv kan ALDRI klare å levere målgrupper i den størrelsesorden kombinasjonen lineær/digital viser er mulig. Således har vi skrevet et lite stykke kommersiell tv-historie denne uken – og den historien handler om framtiden. Dette er godt nytt for alle som jobber med tv.

Lineær tv er på vei inn i en ny æra, der lineære og digitale plattformer vil leve et lykkelig samliv i årene som kommer. Dette er en parallell problemstilling for nesten alle norske redaksjonelle medier. Jeg tror alle skal i denne retningen – kunsten er bare å finne veien. Den kunsten tror jeg begynner med å ha fokus og vekt på begge bena samtidig. Man går ikke framover ved å fokusere på én fot av gangen, man må fokusere på skritt. Ett av våre skritt har vært å integrere digitalkompetanse i hele organisasjonen og legge ned digitalavdelingen.