Det er nok av næringer som har tatt en uforholdsmessig stor støyt i kampen mot koronaviruset og det er heller ikke til å komme unna. Det er kamp på liv og død, enten det er snakk om reiseliv eller uteliv. Også eventindustrien har vært hardt rammet, for da Norge stengte ned i midten av mars var det bom stopp for bransjen. Ansatte ble permittert i stor stil. En brutal endring for en bransje som i løpet av de siste ti årene har opplevd en eksplosjon av oppdrag innenfor fysiske konferanser og arrangementer.

Siden i våres har eventbyråene klart å omstille seg i samarbeid med sine kunder både på offentlig og privat side, men de nye smitteverntiltakene til byrådet i Oslo, som trådte i kraft tirsdag for en uke siden, var en ny nedtur for eventbyråene. Det er som lederen for landets største eventbyrå JCP Nordic, Øystein Lasse Tynning, sa til Kampanje lørdag: «Ta en titt på dette på nytt, så vi ikke dreper en bransje som stabler seg selv på beina igjen.»

Siden i vår har taket på antall deltakere man kan være på et arrangement, slik det er definert i den nasjonale covid-19-forskriften, både blitt økt og dratt inn igjen. Det er også regionale forskjeller. Blant de strengeste i dag finner vi Oslo kommune som i sine kommunale korona-tiltak sier det ikke er lov med denne formen for arrangement, men mindre man er utendørs.

Det kan bli kjølig utover vinteren. Redningen for bransjen har derfor vært å produsere digitale arrangement i form av konferanser uten publikum fysisk til stede i salen, det være seg webinarer, panelsamtaler og intervjuer av ulike gjester og foredragsholdere. Bransjer og næringer har fortsatt behov for å kommunisere både eksternt og internt, når det ikke lenger er mulig å møtes fysisk.

Men nå har byrådsleder Raymond Johansen og helsebyråd Robert Steen stengt igjen den døren også. Skal du lage et digitalt arrangement i dag kan du maks være én person (pluss en fotograf og en regissør). Det ville det ikke blitt rare TV-sendingen av. 

Det er strengt av byrådet, selv om ingen er uenig i at kampen for å stanse pandemien er nødvendig og må fortsette. Men å kutte ned på antall gjester i TV-studioet, hjelper lite i kampen mot korona, Raymond. Å åpne opp for digitale produksjoner med tre-fire gjester i studioet og et produksjonsteam med munnbind, er ingen risikosport.

Byrådslederen har så langt avfeid problemet med en generell innvending om at smittesituasjonen er kritisk i Oslo. Det er et greit, men også et litt for enkelt standpunkt å ta. Kampen mot koronaviruset bør ha et mål om ikke å lamme næringer unødvendig og på den måten unngå å sende selskaper inn i regjeringens kompensasjonsordninger. Når regjeringens nye støttetiltak i tillegg definerer vekk en skadeskutt eventbransje (det kom nye tiltak mandag til hjelp for messer og publikumsåpne arrangementer) som kompensasjonsberettiget, er det for strengt å forlange at det i tillegg skal være stille i studioet til byråene. 

Det går fra vondt til verre når Raymond Johansen beveger seg inn i diskusjonen om hvorfor ulike næringer må behandles forskjellig. For hvorfor er det lov å være fire stykker i et studio når det er NRK og TV 2 som gjør opptakene, enn når det er snakk om for eksempel Gyro og JCP?

Også Kampanje henter store inntekter fra eventmarkedet, men som medieselskap er vi faktisk selv i stuss over hva vi kan gjøre og ikke kan gjøre nå.

Det stokker seg fullstendig når byrådsledere siteres i Aftenposten på at dette er «ordinært arbeid» i en TV-kanal og ikke i et eventbyrå. Millioner av kroner er investert i produksjonsutstyr og strømmeteknologi for å avvikle digitale arrangementer rundt i Byrå-Norge, og selskapene selv og deres underleverandører har avviklet hundrevis av digitale sendinger bare i høst (noen som har blitt smittet?). Dette er i dag ordinært arbeid blant landets eventselskaper. Kort og godt. Ekstra grelt blir det når selskaper som JCP, som både har eventbyrå og reklamebyrå i konsernet, kan være én person i studio hvis det er et event, men så mange som helst i det samme studioet for å spille inn en reklamefilm.

Den eneste innvendingen jeg kan komme på, er at eventbransjen er en broket bransje som består av mange små miljøer og enkeltaktører som nok sliter med å holde de samme renslighetsstandardene som et NRK eller TV 2. Dersom det blir fritt frem for alle å lage digitale arrangement, kan det gå på bekostning av smittevernet. Men det finnes det en løsning på. Sponsor- og eventforeningen har god oversikt over markedet og sine medlemmer og det må da være enkelt for myndighetene å gå i en dialog med foreningen for få til en kvalitetssikring av produksjonsmiljøer som kan avvikle digitale arrangement med samme sikkerhetsrutinene som en TV- eller radiokanal. Kanskje det bare kan være så enkelt som å si at foreningen garanterer for sine medlemmer dersom dette mot formodning skulle vedvare. Dermed legger man press på bransjen også.

Eventbyråene klarer to uker til. Men dersom énpersons-regelen blir forlenget til ut desember, over jula eller inn i det nye året, kan det bli kroken på døra for mange.