Noen diskusjoner stopper aldri. Og skal sannsynligvis heller ikke gjøre det. Pitsjene i bransjen er på agendaen ganske regelmessig. Ofte når glade vinnere presenterer sin nye kunde og noen ganger med litt negativt fortegn når andre tapende pitsjere opplever de samme konkurransene som negative. Denne gang var det Møller sin meget attraktive portefølje som utløste diskusjonen.

Først vil jeg få gratulere Pelle Stensson og Dentsu med ny kunde. Og Møller med nytt byrå. Det blir helt sikkert ingen lett jobb for Dentsu-gjengen å ta over etter Møllers 12 år lange kundeforhold til Mediacom. Med en gjennomsnittlig tid på et kundeforhold i bransjen på vel fire år har Mediacom all grunn til å være stolte. Det eneste som er helt sikkert i denne bransjen er at når man har hatt en kunde lenge til slutt ender opp med å miste den. Det høres brutalt ut, og det er sant!

Mediebyråforeningens leder Merethe Mandt Larsen tar med utgangspunkt i Møller-pitsjen et oppgjør med størrelse og tidsbruk i pitsjer. Det kan være et betimelig innlegg i en debatt som har gått i bransjen i alle år. Prosessen har ut fra det vi leser i Kampanje vært relativt omfattende og tidkrevende. Grundig og tilpasset en stor kunde som Møller. På den annen side har det vært et begrenset antall konkurrenter som har vært med i selve konkurransen. Det viser seg jo også at de involverte byråene også berømmer den prosessen som Møller har kjørt. Den har vært profesjonell, rettferdig og ikke minst gitt deltagende byråer nok tid til å besvare de oppgavene Møller ønsker belyst. Som Ruben Søgaard sier i sin kommentar: «Dette var falsk alarm!»

Er det slik at et byrå her skyver Mediebyråforeningen foran seg i stedet for å gi uttrykk for egen misnøye?

Som bransjeorganisasjon kommer vi gjerne med anbefalinger og retningslinjer. ANFO anbefaler å ikke gjøre pitsjene mer omfattende enn nødvendig. Det er vel særlig kombinasjonen hvor man ber om veldig mye, inviterer veldig mange inn og i tillegg har dårlig tid som tradisjonelt har vært utfordrende.

Vi har også etablert selskapet Elect (sammen med Teft) med et tydelig verdiforslag om å bistå i slike prosesser på en respektfull og smidig måte. Der Elect har bistått får vi svært gode tilbakemeldinger fra både vinner og tapere. Fordi selve prosessen er god og rettferdig og at vi tar ned størrelsen til et nivå vi mener er effektiv og situasjonsmessig fornuftig. Et annet viktig element er at vi ikke aksepterer avvik fra briefen fra noen av deltagerne. Skal man vurderes på rettferdig grunnlag, er det avgjørende at vi kan sammenligne epler og epler. Dette poenget kan gjerne synes uviktig, men er det ikke! Byråene har i alle tider snakket om og blitt enig om, hva man skal levere i en pitch. Og deretter gått tilbake til eget byrå og gjort akkurat som før! De vil jo gjerne vinne og legger gjerne litt ekstra i prosessen.

I ettertid undrer vi oss kanskje mest på timingen av det som re-startet denne diskusjonen nå. I det ene øyeblikket møter vi et nyhetsoppslag hvor Dentsu står frem som vinnere etter nettopp Møller-prosessen. Glad og fornøyd leser og hører vi fra Dentsu Norge og Pelle Stensson. I neste nyhetssak, bare timer etter, er det nettopp prosessen som gjorde Dentsu til vinnere som kritiseres. Hvem er det da som er kritisk? Er det bransjen? Mediebyråforeningen? Har noen en skjult agenda her? Er det slik at et byrå her skyver Mediebyråforeningen foran seg i stedet for å gi uttrykk for egen misnøye? Dentsu er det selvsagt ikke, heller ikke Mediacom som utad står frem som en relativt god taper.

Er det slik at man er negativ når man taper og aldri ellers? Vi er jo faktisk i kommunikasjonsbransjen, vi er i relativt snille Norge og det går an å gi uttrykk for at man opplever enkelte krav som både «too much» og kanskje til og med urimelig. Det er slett ikke sikkert at kunden opplever det som negativt. Men det er greit å avklare slikt tidlig i prosessen. Det kan fort bli litt smakløst når man kun klager i etterkant, og kun om man har tapt.

Debatten er viktig. Enhver bransje har sine spilleregler. Noen av disse liker man, andre ikke. Men man må forholde seg til dem når man konkurrerer.

Michael Farmer er en internasjonalt anerkjent forfatter, konsulent og allviter i kommunikasjonsbransjen. Her slår han et slag for noe vi også tror på, mer langsiktighet i samarbeidsforholdet; «Marriages of agencies and clients need to replace one-night stands. Media agency makeovers reestablish long-term arrangements as a superior basis for working relationships.»

Det er ikke alltid at en pitsj er svaret! Hvis gresset ikke er grønnere på andre siden av gjerdet er det like greit å bli der du er!