I Aftenpostens utgave fra 30. januar skriver Erland Bakke om de såkalte «influenseres» mulige rolle i kommende valgkamp.

«Influenser» et nytt ord på et gammelt fenomen. Tidligere har vi brukt «opinionsledere», personer som påvirker andre folks beslutninger. Opinionsledere deles ofte inn i tre grupper: «Sakkyndige» (mavens) - folk som burde ha gode kunnskaper om et område. «Formidlere» (connectors) - personer som vet hvordan de skal kommunisere med en stor gruppe personer. Til slutt «salgspersonen» som karakteriseres ved å ha et åpenbart overtalelsestalent, i hvert fall overfor noen.  

Med utviklingen av internett og den raske utvidelsen av sosiale medier gjennom blant annet blogger, har imidlertid det nye innflytelsesfellesskapet (eller influenserne) gjennom sin størrelse og omfang blitt en betydelig kraft når det gjelder oppfatningen av merkevarer og selskaper, påstår forfatterne Norman Booth og Julie Ann Matic i en artikkel fra 2011.

De fleste «influensere» er ikke eksperter, men er «hvem-som-helstere» eller kanskje mer treffende på engelsk «nobodies». Disse «nobodies» er nå blitt de nye «somebodies» som krever oppmerksomhet overfor målrettede forbrukere gjennom de ulike kanalene som er tilgjengelige på sosiale nettsider.

«Den gruppe influensere som kan karakteriseres som selvopptatte eller sære, ofte med tilsvarende sære og/eller udokumenterte påstander, influerer kanskje bare noen rosa tenåringer og er neppe noe egnet reklamemedium for seriøse aktører?»

Hva er det disse opinionslederne eller influenserne, særlig de som går viralt, får til? De starter svært ofte trender, sier Gladwell (2015). Men samtidig er de ofte så selvopptatte og sosialt «sære» (alienated) at trendene de skaper bare spres i begrenset grad.

Mange av disse «influenserne» har svært mange følgere og man kan lett bli imponert over tall. Bloggeren Sofie Elise har for eksempel rundt 500 000 følgere på sin blogg. Så vidt jeg vet, har hun liten eller ingen utdanning og er følgelig ingen «Sakkyndig». Men hun er kanskje en «Formidler»? Hvem er så disse følgerne, hvem er det hun influerer og hva er det hun formidler? Den gruppe influensere som kan karakteriseres som selvopptatte eller sære, ofte med tilsvarende sære og/eller udokumenterte påstander, influerer kanskje bare noen rosa tenåringer og er neppe noe egnet reklamemedium for seriøse aktører?

Les også: - Nei, influensere er ikke tankesmier

Hans Mathias Thjømøe er siviløkonom og dr.philos og tidligere førsteamanuensis i Markedsføring ved BI.

Kilder:

  • Gladwell i Kotler et al, 2015.
  • Norman Booth, Julie Ann Matic, (2011) «Mapping and leveraging influencers in social media to shape corporate brand perceptions», Corporate Communications: An International Journal, Vol. 16 Issue: 3, pp.184-191