Dette innlegget var først publisert på Maria Aas-Engs LinkedIn-profil og er gjengitt med tillatelse fra artikkelforfatteren. 

Når Norge stengte ned i mars 2020 var det av en helt forståelig frykt for et virus vi ikke visste konsekvensene av. Hundretusenvis ble permittert på kort varsel og myndighetene var raskt ute med kompensasjonsordninger for norske bedrifter. Noen industrier ble hardere rammet enn andre og mange ansatte iblant annet restaurantbransjen har gått inn og ut av permittering siden den gang. I motsetning til brorparten av den norske befolkningen som i samme periode har nytt godt av økte lønninger og vår tids laveste renter, har de gått på dagpenger i store deler av de siste to årene. Vi er heldige som bor i Norge og kan nyte godt av de sosiale godene til verdens beste velferdsstat, men for mange av mine kolleger har dette vært svært krevende økonomisk. Du kan regne selv på din egen trivselsfaktor hvis du måtte leve av dagpenger fra NAV i nesten to år.

I 2020 delte norske myndigheter ut over to milliarder i kontantstøtte til bedrifter som hadde gått med overskudd selv om de ikke hadde fått tildelt støtte (ekstern lenke). I 2021 har tusenvis av permitterte kjempet for å få feriepenger med grunnlag i dagpengene de mottar fra NAV. De fikk først nei fra regjeringen Solberg og så nei fra regjeringen Støre. Det måtte noen uker med forhandlinger til mellom den nye regjeringen og SV før tusenvis av pandemi-permitterte visste at de ville få penger på konto også i juni 2022.

Situasjonen har naturlig nok ført til masseflukt fra min bransje. Folk har gjort det NAV har bedt de om og søkt nye jobber. Når Erna og Bent bestemte seg for å klemme på scenen og erklære pandemien for over, førte det over natten til at vi ble underbemannet. Hvem gikk det ut over? Mine bransjekolleger som har stått i jobb under pandemien og fortvilet prøvd å holde hodet over vann og de som ble hentet tilbake fra permitteringer og satt under et stort arbeidspress.

Etter en høst med totalt frislipp og økende smittetall i regi av både regjeringen Solberg og Støre er det igjen mine kolleger som får lide. Denne gangen fikk bransjen en helg på å tilpasse oss i runde en og det er grunn til å anta at dagens skjerpede tiltak vil tre i kraft hurtig. Hardt pressede små og mellomstore bedrifter vil da igjen havne i en situasjon hvor mange blir nødt til å redusere bemanningen og permittere. Beskjeden fra regjeringen er: «Nå må vi ha is i magen».

Ja, det blir nok dessverre en kald jul for mange.

Mine kolleger er hardtarbeidende fagfolk som brenner for arbeidsplassene sine og som hver dag gjør sitt ytterste for at du skal hygge deg når du er ute på byen. Akkurat nå står mange av de på knærne, etter nesten to år i frontlinjen mot covid-19, mens de venter på neste pressekonferanse.

Vennligst gi de respekten og forutsigbarheten de fortjener.

Maria Aas-Eng er tidligere mediebyråtopp i både PHD og Red Dentsu X og etter et lite opphold i ehandelsselskapet Komplett er hun i dag konsernsjef og medeier i restaurantgruppen Lava Oslo.