Media Business 2022-2026

02.11.2022 09:00 - 13:00
Hotel Continental, Stortingsgata 24, Oslo

Om

Velkommen til vår ellevte utgave av «Media Business» 2. november på Hotel Continental!

«Media Business»-konferansen har i alle år belyst de viktigste driverne i medier- og kommunikasjonsindustrien og vier som alltid oppmerksomheten til sentrale temaer som preger ikke bare medieindustrien – men hele næringslivet.
I år starter vi dagen med å belyse noen av de mest fundamentale prinsippene i et velfungerende samfunn; ytringsfrihet, mangfold og tilgang på nyheter.

Prinsipper vi er helt avhengige av skal vi klare å bygge opp om vårt demokratiske styresett, men som i stedet utfordres av skyttergravsmentalitet, politisk korrekthet og den raskt fremadvoksende gruppen med nyhetsunnvikere blant særlig unge. Ifølge SSB så følger én av tre unge voksne (16-24 år) ikke med på nyheter på TV, radio, papir- eller nettavis. Og hva vet vi om mediebruken til minoriteter og den flerkulturelle delen av befolkningen?

Men det er ikke bare demokratiet vårt som utfordres – også medieindustrien står foran en tid med enormt stor usikkerhet knyttet til kampen mellom de nasjonale og globale gigantene, ny teknologi og ikke minst en usikker økonomisk tid preget av inflasjon, krig og energikrise. I del to av konferansen vil vi derfor se nærmere på den økonomiske utviklingen for de neste årene, strømmekampen og det nye metaverset.

Konferansen retter seg mot medie- og underholdningsindustrien, i tillegg til alle som jobber med kommunikasjon, markedsføring og merkevarebygging. Konferansen åpner seg også opp mot bransjer som jobber med og inn mot medieindustrien, det være seg juss, bank og finans og det offentlige.

I etterkant av fjorårets konferanse mottok vi svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne som ga en totalscore på 5,1 av 6, og hvor samtlige som svarte på undersøkelsen anbefalte konferansen videre!  

Etter det faglige programmet inviterer vi til nettverksbygging og lunsj på Theatercafeen.    

Velkommen til en aktuell, inspirerende og lærerik konferanse 2. november fra 9-13 på Hotel Continental!

"God variasjon i tema og foredragsholdere med ulik bakgrunn, kompetanse og perspektiver."
- Deltaker på Media Business 2021-2025

Program
Onsdag 02.11.2022

08:15 - 09:00

Registrering og frokost

09:00 - 09:10

Velkommen!

Knut Kristian Hauger, Ansvarlig redaktør, Kampanje

DEL 1: Vår felles samtale – ytringsfrihet, mangfold og tilgang på nyheter

09:10 - 09:30

Les mer Hvordan mediene kan bidra til å styrke demokratiet

Janne Haaland Matlary, Professor, Universitetet i Oslo
En utfordring i dagens samfunn er blant annet intoleranse i den offentlige debatten, skyttergravsmentalitet, moralisme, politisk korrekthet og mindre mangfold i debattene. Konklusjon: Vi må tilrettelegge for den frie debatten da det kun er den som vil bidra til å opprettholde og styrke demokratiet. Spørsmål blir da: Hvordan kan mediene bidra til det ?
09:30 - 09:45

Slik kan vi sikre et ytringsfritt Norge

Kjersti Løken Stavrum, Leder av Ytringsfrihetskommisjonen og adm dir., Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier
09:45 - 10:00

Medier og minoriteter – hvorfor det er viktig å forstå seg på mediebruk blant innvandrere

Sharam Alghasi, Professor. Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania
10:00 - 10:20

Les mer Hvordan nå ut med uavhengig nyhetsjournalistikk til nye grupper i samfunnet?

Agnes Stenbom, Head of IN/LAB & Industrial PhD Candidate at KTH, Schibsted
Stenbom vil fortelle oss om IN/LAB og arbeidet hennes team gjør for å nå grupper i samfunnet som ikke konsumerer uavhengige nyheter i dag. Hun vil fremheve hvorfor empati er deres viktigste ferdighet, og hvorfor de tror ny teknologi kan hjelpe dem med å skape inkluderende fremtidige nyhetsopplevelser.
10:20 - 10:40

Paneldiskusjon

10:40 - 11:00

Pause

DEL 2: Morgendagens medieindustri - strømmekamp, mediebruk og det nye metaverset

11:00 - 11:15

Global Entertainment and Media Outlook 2022-2026

Eivind Nilsen, Partner/Konsulent, PwC
Øystein Sandvik, Partner, PwC
11:15 - 11:35

Les mer Facebook Metaverse: Hva er det og hvilke kommersielle muligheter gir det?

Erling Løken Andersen, CEO, Journey Agency
Facebooks morselskap Meta lanserte nylig Metaverse. Hva er Metaverse? Hva kan det bety for den norske kommunikasjons- og markedsføringsbransjen? Og vil det lykkes?
11:35 - 11:55

Les mer Slik vil metaverset påvirke alt og alle

Tibor Mérey, Managing Director & Partner, Boston Consulting Group
Metaverset er kanskje en futuristisk idé, men opprinnelsen til begrepet ligger faktisk 30 år tilbake i tid. Forfatteren Neal Stephenson lanserte «metaverse» i sin science fiction-roman «Snow Crash» fra 1992, der han forestiller seg en etterfølger til Internett basert på virtual reality. Men hva ligger egentlig i dette ordet? Mange av oss husker nok da iPhone kom på markedet i 2007 - én enkelt håndholdt enhet som kombinerte kamera, datamaskin, mobiltelefon og operativsystem. På samme måte handler metaverset om et sammenløp, en konvergens av flere utviklinger, som alle involverer trinnvise endringer i teknologiske muligheter: metaworlds, såkalte immersive technologies (AR/VR/XR) og Web3. I sitt innlegg, vil Tibor Mérey utforske skjæringspunktet mellom disse teknologiene, og forklare hvordan de henger sammen og allerede brukes av ledende selskaper over hele verden.
11:55 - 12:20

Prime Video - The Shop is Open!

Andreas Hjertø, Head of Content Acquisition, Prime Video Nordics, Amazon
12:20 - 12:30

Tittel kommer

Trygve Rønningen, Kanaldirektør, TV 2
12:30 - 12:45

Les mer Ny medieundersøkelse fra Deloitte: Digital Consumer Trends 2021

Joachim Gullaksen, Partner og bransjeleder Teknologi, Media og Telekom, Deloitte Consulting
Deloittes rapport «Digital Consumer Trends» er en studie der 4.000 respondenter gir oss et bilde over de viktigste konsumenttrendene i medier- og underholdningsindustrien og hvordan et urolig makrobilde vil påvirke våre betalingsvilje for ulike typer medieinnhold. Partner og bransjeleder for TMT-feltet, Joachim Gullaksen, vil gi oss en første sniktitt på noen av funnene fra årets undersøkelse. Eksklusivt på årets «Media Business»-konferanse.
12:45 - 12:55

Oppsummering

Knut Kristian Hauger, Ansvarlig redaktør, Kampanje
12:55 - 14:00

Lunsj i Theatercafeen

Sponsorer

Foredragsholdere

Knut Kristian Hauger
Ansvarlig redaktør, Kampanje
Joachim Gullaksen
Partner og bransjeleder Teknologi, Media og Telekom, Deloitte Consulting
Trygve Rønningen
Kanaldirektør, TV 2
Andreas Hjertø
Head of Content Acquisition, Prime Video Nordics, Amazon
Tibor Mérey
Managing Director & Partner, Boston Consulting Group
Erling Løken Andersen
CEO, Journey Agency
Øystein Sandvik
Partner, PwC
Eivind Nilsen
Partner/Konsulent, PwC
Agnes Stenbom
Head of IN/LAB & Industrial PhD Candidate at KTH, Schibsted
Sharam Alghasi
Professor. Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania
Kjersti Løken Stavrum
Leder av Ytringsfrihetskommisjonen og adm dir., Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier
Janne Haaland Matlary
Professor, Universitetet i Oslo

Arrangører

Media Business 2022-2026