Fete typer kjøper digitalbyrået Savant. 

- Kompetansen i de to selskapene utfyller hverandre. Nå blir vi i stand til å levere enda bedre og bredere, sier Åse Wiker, daglig leder.

- Bransjen er i stor endring og vi møter stadig oftere konkurrenter fra alle disipliner – fra reklame, design, digitale- og redaksjonelle miljøer. I tillegg møter vi stadig større krav fra kundene om bredde i leveransene. Det handler om å lage engasjerende og riktig kommunikasjon på alle flater. Med dette oppkjøpet er vi rett og slett blitt større og sterkere, ikke minst på brukeropplevelse og utvikling.

Morten Zetlitz, daglig leder i Savant mener dette vil komme kundene til gode.

- Samarbeidet vi allerede har innledet viser at vi ikke bare kan levere bredere, men at det oppstår ny kreativ energi når vi setter sammen team på tvers av byråene.