Styrearbeid er tidkrevende og ofte frivillig arbeid, og mange styrer bruker i dag unødvendig mye tid på koordinering og organisering, som en følge av utdaterte verktøy og tunggrodde arbeidsrutiner. I mange tilfeller gjør dette at styremedlemmer slutter, og nye vegrer seg fra å stille. Målet med Styrerommet har derfor vært å forenkle tidkrevende prosesser, så styret kan bruke mindre tid på administrative oppgaver og rutiner, og mer tid på tiltak som øker livskvaliteten for beboerne, som å arrangere aktiviteter og oppgradere fellesområder.

 

Se hele caset på https://www.unfold.no/cases/styrerommet