Overrekkelsen av prisen skjedde under Fight Club, et arrangement i regi av byutviklingskonferansen Oslo Urban Week. Årets byutvikler deles hvert år ut til det selskapet som har skapt mest merverdi for Oslo gjennom prosjektene sine. 

Utvikler en moderne havn for folket

Hav Eiendom er heleid av Oslo Havn KF, som igjen er eid av Oslo kommune. Siden etableringen i 2003 har overskuddet gått uavkortet til å bidra til å utvikle en moderne og klimaeffektiv havn.

Samfunnsoppdraget deres er å skape en bærekraftig fjordby og verdier for byen, havnen og alle som bor her – og de har lenge jobbet målrettet med å holde Oslos befolkning «i loopen».

– Det krever litt ekstra når man forvalter verdiene til innbyggerne. Derfor ser vi det som nødvendig å holde folket informert om prosessene, og ikke minst målet vårt om verdens grønneste havnepromenade. Denne annerkjennelsen viser at vi er på god vei, sier Eirik Oland Nedrelid, kommunikasjonssjef i Hav eiendom.

Kommunikasjonssjef Eirik O. Nedrelid. Foto: Nicolas Tourrenc

Givende kampanje

I sommer utviklet eiendomsselskapet sammen med TRY Råd en kampanje som hadde til hensikt å informere om Hav Eiendoms samfunnsoppdrag. Ved hjelp av annonser, utendørs boards og dekor rundt Operastranda var målet å fortelle at Fjordbyen er eid av deg og meg – og at Hav eiendom er et annerledes eiendomsselskap.

– Denne prisen er en annerkjennelse av at publikum har fått med seg nettopp dette, sier Kalland – og fortsetter:

–  Vi skal tilgjengeliggjøre sjøfronten for hele byen, med vekt på sosialt og økologisk bærekraft – og maksimere både den økonomiske verdiskapningen og samfunnsnytten. I Bjørvika har vi vist at det er mulig å gjøre begge deler.

TRY Råd beskriver samarbeidet som meningsfullt.

– Det er givende å jobbe med et selskap som har tilgjengeliggjort sjøfronten i Oslo, og forvandler den til et sommer- og kulturparadis for hovedstaden. Merverdi er selve essensen i Hav Eiendom, og vi er stolte av å få bidra til kampanjen og derav være en liten del av «Årets byutvikler 2022», sier kundeansvarlig i TRY Råd, Ulrikke Louise Wiik.