- Når vi trenger den bærekraftige omstillingen som mest, opplever vi derimot at ord som «grønt», «miljøvennlig» og «bærekraftig» er forslitte begreper. Samtidig er det nå den bærekraftige omstillingen finner sted i næringslivet, det er nå man har behov for å kommunisere hva man gjør og hvorfor. Derfor har vi nå utviklet Norges første strategiske bærekraftssprint som skal hjelpe virksomheter å posisjonere seg på bærekraft, sier Åshild Mathisen, partner og seniorrådgiver i TRY Råd.

Hva er vår identitet?

Bærekraftsstrategier er et stort arbeid som handler om å finne ut hvilke bærekraftsmål virksomheten skal implementere og hvordan de skal lykkes med dette. Men når mål og tiltak er satt, innser man at det gjenstår en stor jobb med å skape både den interne og eksterne historiefortellingen. Når alle snakker om bærekraft. Hva gjør din merkevare unik i denne sammenhengen?

- Derfor har vi TRY Råd utviklet en workshop-basert prosess som besvarer kritiske spørsmål om bærekraft og kommunikasjon på en effektiv og rask måte. Slik hjelper vi kunder til å komme raskt og effektivt videre i å finne sin bærekraftige identitet, sier Mathisen.

Åshild Mathisen. Foto: Astrid Waller

Bærekraftssprint

Hensikten med en brand sprint er raskt og smidig å sette kursen for identiteten til en merkevare. Ved å ta utgangspunkt i den tradisjonelle brand-sprinten, har TRY Råd utviklet en sprint som skal definere merkevarens bærekraftige identitet.

- Sprinten kan vi skalere og skreddersy etter den enkeltes ambisjon, tid og budsjett, men en workshop på noen timer utgjør et godt grunnlag, sier Mathisen.

TRY Råds samarbeidspartner SB Insight bistår med dybdeanalyser av forbrukerholdninger og atferd, og kan fortelle hvordan din merkevare plasserer seg innenfor bærekraft. 

- Vi bruker alltid innsikt som utgangspunkt, og Sustainable Brand Index er Europas største uavhengige merkevarestudie med fokus på bærekraft.

 Resultatet av sprinten blir et strategidokument som oppsummerer merkevarens bærekraftige DNA.