Det er intense dager på SXSW i Austin, Texas. Programmet har både imponert og overrasket. Det er slående hvor mange av sesjonene som er det vi vil kalle «politiske». Det diskuteres selvsagt mye fra et teknologisk perspektiv, men et gjennomgående tema er den økende bevisstheten om at teknologi og digitaliseringens utslag for samfunnet og oss som enkeltindivider.

Mer enn tech

Mange hevder at kritikken mot teknologigigantenes dominerende markedsposisjon og bruk og håndtering av persondata på nytt har tiltatt under årets SXSW. Et annet utslag av at koblingen mellom innovasjon, teknologi og policy-reguleringer virkelig har fått fotfeste, er de over femti (!) sesjonene om cannabis og tech.

Samlet er det ikke noe tvil om at flere med politisk og regulatorisk ansvar burde ta turen over dammen neste år. Det er interessant nok i seg selv å få førstehåndsinformasjon om teknologi og trender, men den samfunnsmessige dimensjonen gjør det ekstra spennende.

IKT-Norges adm.dir. Heidi Austlid og Torgeir Micaelsen, partner i TRY Råd, rapporterer fra verdens største tech-festival, SXSW.

Hvordan løser vi de etiske dimensjonene AI fører med seg?

Et annet temaområde som har fått stor oppmerksomhet er utvikling og bruk av AI i så og si alle markedssegmenter og i offentlig sektor.

Vi har ikke blitt mindre overbevist om at Norge trenger en egen AI-strategi. AI har en dominerende posisjon under årets SXSW. Overalt diskuteres det muligheter, men i like stor grad hvilken plass regulering og sosial kontroll med bruk og utvikling av AI. Særlig spennende er det å følge utviklingen i Asia generelt, og Kina spesielt. Selv om vi snakker mye om AI i Norge, tror vi likevel vi ikke har tatt inn over oss hvor store investeringer som skjer i AI internasjonalt – særlig i Kina.

De etiske dimensjonene ved AI er viktig å ta på alvor og diskutere. Hvem lærer opp AI-en? Hvem lager kategoriene? Hvordan påvirker politikk? Og ikke minst hva kan det brukes til? Her er både store muligheter, men vel så mange utfordringer.

«The web as I envisioned IT, we have not yet seen», sier Tim Bernes Lee, som for 30 år siden skapte grunnlaget for det slik vi kjenner det. Sammen med kolleger jobber han nå for å finne tilbake til grunnideen og gå fra den sentraliserte til den desentraliserte organiseringen Der det er du og jeg som eier dataene.

Start reisediskusjonene nå

Sammen med en stadig voksende skandinavisk delegasjon sitter vi igjen med mange inntrykk. Neste år håper vi på enda flere norske og nordiske bidragsytere og festivaldeltakere. Vi mener det bare er å ta opp diskusjonen i styrerom og ledelsen av selskaper i næringslivet allerede nå, og stille seg spørsmålet «hvem fra vårt selskap skal dra på SXSW i 2020?».

Og til Torgeirs tidligere kolleger på Stortinget og i regjering, denne utfordringer går også til dere: SXSW er en av verdens største læringsarenaer for å hente inspirasjon, oppdatere kunnskap og møte samfunnsinteresserte fra hele verden. Det er med andre ord bare å starte diskusjonene i reisekomiteene på Stortinget. Vår påstand er at du ikke finner mange flere steder med et så rikt teknologisk og samfunnsmessig program som SXSW. Oppfordringen til digitaliseringsminister Nikolai Astrup og andre teknologifolk på Stortinget er herved gitt: Pakk bagen og bestill billett til Austin neste år!

---------

Denne artikkelen har også blitt publisert hos IKT-Norge.

Kontakt Torgeir Micaelsen: torgeir.micaelsen@try.no / 97530833