. LAST NED RAPPORTEN HER

 Vi står overfor en av de største teknologiske omveltningene i moderne tid. Det er for tidlig å si nøyaktig hva slags konsekvenser dette vil få, men vi vet at utrullingen av brukervennlige AI-verktøy vil føre til dyptgripende endringer, sier Sindre Beyer, daglig leder i TRY Råd. 

Den nye TRY-rapporten er ment som en tankevekker og en samtalestarter for bedrifter og samfunnsaktører som er nysgjerrige på AI. Listen med de 100 endringene er satt sammen på bakgrunn av rapporter, forskningsartikler og analyser fra alle de forskjellige tjenesteområdene i TRY-huset. Tematisk spenner rapporten fra endringer innen politikk og samfunn til markedsføring og krisehåndtering. Til sammen tegner de 100 endringene et bredt bilde av hvordan AI kan komme til å påvirke samfunn og næringsliv i nær fremtid. 

– Det er viktig å merke seg at utviklingen går så raskt at ingen kan si med sikkerhet hva som venter rundt neste sving. Vi kan bomme på noen av punktene, men vi er også sikre på at de fleste av dem vil påvirke Norge og verden i tiden fremover, sier Beyer. 

LAST NED RAPPORTEN HER