Kjetil Try, adm.dir i TRY sier: «Mediemarkedet er i rask forandring. Mer automatisering, større krav til åpenhet samt betydelig krav til bedre samhandling mellom kreative løsninger og medieplasseringer tvinger frem en endring i markedet.»
Og fortsetter: «I en tid med slike endringer er det et naturlig tidspunkt for oss å starte et fullverdig mediebyrå , siden vi ikke har strukturer som er basert på den ”gamle” måten å gjøre det på. Vi behersker allerede de digitale flatene til fulle og bygger bare videre på et dynamisk digitalt miljø. Vi skal ikke koble på det digitale, men utvide og bygge tjenester på en allerede etablert digital kultur», sier Kjetil Try.

Endringen er en del av en stor omstilling TRY har gjennomført de siste årene. Målet er at kundene skal kunne løse alt av kommunikasjon- og markedsføringsoppgaver i ett hus med færre kundekontakter.
Forretningsmodellen til byrået skal gjenspeile det selskapet i dag opplever at kundene etterspør: En enkel, åpen, målstyrt og helhetlig leveranse der utviklingen av innhold og distribusjon skjer under samme tak gjennom et integrert team som jobber tett med kunden. Og ikke minst, i et tempo som tilfredsstiller hastigheten og den økte fleksibiliteten som de nye tidene krever.

Og Kjetil Try fortsetter: «Vi startet Opt som et performance byrå for 4 år siden og de er i dag et av Norges største og ledende miljøer for markedsføring på digitale flater. De håndterer dermed allerede strategi, planlegging og medieplassering innenfor de raskest voksende digitale kanalene. Derfra er ikke veien så lang til å utvikle et fullservice mediebyråtilbud. På TRY-huset er vi nå også over 70 digitale spesialister. Det tror vi er et godt utgangspunkt for å bygge et fremtidsrettet miljø innenfor dette».

TRY-konsernet har siden 2016 hatt en strategisk samarbeidsavtale med WPP, ett av verdens største kommunikasjonsbyrå-nettverk og samarbeidet med GroupM styrker dette samarbeidet.
« TRY er et av Norges sterkeste kreative miljøer. Vi synes TRY gjør noe veldig spennende og vi er glade for å bidra på denne reisen med vår erfaring, teknologi og kompetanse», sier Martin Bentzen, administrerende direktør i GroupM. «Gjennom dette samarbeidet vil vi fortsette å utfordre den tradisjonelle oppfattelsen av mediebyråer, det er viktig og riktig, da morgendagens vinnere er de som nettopp tør å gjøre dette», sier Bentzen.

Gunnar Stensaker, som har ledet Opt siden starten, sier: «Mange kunder ønsker å diskutere alle sidene av en merkevarestrategi eller en kampanje i ett møterom fremfor å flytte seg fra sted til sted. Den sømløse kundeopplevelsen er en viktig årsak til hvorfor vi nå tar dette steget. Dette innebærer dermed også et tilbud til kunder om å samle alt på ett sted og få tilgang til ett fullintegrert kundeteam på tvers av alle disipliner».

«Samarbeidet med GroupM gir oss i TRY Opt et internasjonalt nettverk og fordeler med tanke på gode fagmiljøer, skala og teknologi. Vi er godt vant til samarbeid med mediebyråer, men gleder oss til å kunne tilby en komplett medierigg. Vi leverer i dag en rekke digitale tjenester til annonsører som også har avtaler med tradisjonelle mediebyråer, og dette vil naturligvis fortsette å være et åpent tilbud både for nye og eksisterende kunder i fremtiden», avslutter Stensaker.

Kontaktinformasjon:

Gunnar Stensaker: 41679241/ gunnar@taopt.no