Å være nyansatt kan få enhver til å føle seg som et vandrende spørsmålstegn. De første ukene virker lageret av ubesvarte spørsmål utømmelig - og det går på selvtilliten løs. Men så møter du en kollega ved kaffemaskinen, som forteller deg om de nøkkeldokumentene. En annen kollega gir stalltips i lunsjen. Neste dag observerer du en tredje kollega i arbeid, og du lærer mer av metodikken.
 
Si at man fjerner kaffemaskinen, lunsjpraten og muligheten til å observere kollegaer i arbeid. Med andre ord: korona. Da sitter man igjen med realiteten til dagens nyansatte. Og dersom man skal unngå at nyansatte forblir vandrende, umotiverte spørsmålstegn, må selskaper tenke nytt.
 
- Det må deles informasjon. Utfordringen er hvordan dele informasjonen. Å etterlate nyansatte med en rekke dokumenter er neppe et sjakktrekk, sier Anders L. N. Tvedten, master i organisasjonpsykologi og fagansvarlig for intern- og endringskommunikasjon i TRY Råd. 
 
Podcast – en game changer?
Enkeltstykker av informasjon kan man selvsagt gi som dokumenter. Og spørsmål kan besvares over telefon og mail. Men informasjonen blir fragmentert. Læringen som oppstår gjennom samtaler, samarbeid og observasjon av kollegaer, uteblir. Her kommer den interne podcasten, skreddersydd for å fortelle historien om selskapet, inn i bildet.
 
- Ved å lage podcaster hvor ansatte og ledere diskuterer, reflekterer og deler kunnskap, kan man øke nyansattes forståelse av arbeidsplassen- og hverdagen. Som informasjonskanal er podcasten dessuten fleksibel; den kan dekke flere tema og utforske nye spor ettersom de dukker opp, sier Tvedten.
 
Podcasten gir potensiale for god historiefortelling og dermed potensiale for å utvikle stolthet og eierskapsfølelse overfor arbeidsgiver. Det kommer både de nyansatte og bedriften til gode.
 
TRY-huset gjør dette. Tidligere redaktør og nå rådgiver i TRY Råd, Åshild Mathisen, laget podcasten «Ny i TRY» med Kjetil Try. Der diskuterer de TRYs historie, kultur, forventninger og hvordan det er å jobbe i TRY. Selv om det ikke er det samme som en uformell prat ansikt til ansikt gir det stor verdi for nyansatte på TRY-huset. I tillegg er det enkelt tilgjengelig og enkelt å konsumere.
 
- Podcaster gir sirkulasjon og utvikling av kunnskap i en tid hvor møtene oss imellom – dessverre – blir færre, sier Tvedten.
 
Kulturen blir viktig
I tider som nå er det ekstra viktig å gi nyansatte grundig opplæring i selskapets historie, kultur, teknologi og mål.
 
- Nettopp fordi møtene mellom kollegaer er få, må man sikre at all relevant informasjon kommuniseres. For jo raskere de føler seg integrert og klar for jobben, jo før vil de være i stand til å jobbe mot selskapets målsetninger, sier Tvedten.
 
 
Ønsker du å vite mer om hvordan lage intern podcast? Ta kontakt med Anders L. N. Tvedten: 92804012 eller anders.tvedten@try.no