- Vi stiller stadig høyere krav til kommunikasjonsformen på jobb, samtidig sliter mange bedrifter med å nå ut til hele organisasjonen. Facebook har skapt en plattform for å løse dette problemet gjennom Workplace. Vi synes samarbeidet med Crayon er veldig spennende, og ser frem til å hjelpe kundene våre å skape endringer med internkommunikasjon, sier Kristine Bjerke i TRY Råd.

For å lykkes med både strukturell og teknisk implementering, samt å bidra til endringer gjennom engasjerende internkommunikasjon, skal Crayon og TRY Råd samarbeide med å sammen bringe verdi til kundene fremover.

Workplace er en samhandlingsplattform
Flere bedrifter kan nok kjenne seg igjen i at man har lansert et nytt IT-system for internkommunikasjon og samhandling, men så ser man etter litt tid at man enten ikke får engasjementet eller bruken man ønsker. Noen få brukere er engasjerte og bruker det fra dag én, mens andre opplever det som støy og er motstandere av den nye arbeidsmåten. Nøkkelen ligger i godt forarbeid før utrulling. Det er folk og prosesser som teknologien skal understøtt som bør være i hovedfokus. Teknologien skal bare hjelpe til slik at man har tilgang til relevant informasjon og verktøyene som trengs for å gjøre jobben på en god og effektiv måte, slik at kunnskap deles og verdier skapes.

- Dette er i all hovedsak et endringsprosjekt, og det er viktig å avklare hva man ønsker å få ut av plattformen fra start. Eksempelvis bør man ha et bevisst forhold til hva man ønsker skal være oppnådd gevinst etter implementering, og ikke minst hvordan forvaltningen skal håndteres i etterkant, før man implementerer, sier Christian Kalvik Johansen i Crayon Group.

Workplace gir verdi for hele organisasjonen og har potensiale til å bygge og styrke samhold og motivasjon. Stemmer blir synlige, dialog åpnes, siloer brytes ned og informasjonsflyten går raskere. Dette endrer igjen organisasjonskulturen og dermed måten man gjør ulike ting på.

- Workplace er et effektivt verktøy for ledelse, det kan for eksempel være en sterk bidragsyter til å bedre kommunikasjon hvor flere i selskapet øker forståelsen rundt selskapets visjon, strategi og mål. Det gir også muligheter for ansatte i såkalte frontlinje-stillinger som kanskje ikke bruker PC som arbeidsverktøy å holde seg oppdatert på den siste informasjonen fra organisasjonen, og ikke minst dele og videreutvikle fagkompetanse. Workplace gjør seg godt også med tanke på muligheter for integrasjoner mot andre systemer som f.eks. Microsoft 365, hvor en god kanalstrategi her kan gi store effekter for disse plattformene sammen, slik det har gjort for flere av våre kunder, sier Kalvik Johansen.

Innhold som engasjerer 
- Internkommunikasjon bygger kultur og er helt avgjørende i større endringsprosesser, sier Anders L. N. Tvedten i TRY Råd.

Tvedten mener derfor det er viktig å tenke strategisk og kreativt på innholdsproduksjonen for å bygge den kulturen man ønsker. Men hva slags innhold fungerer? 

- Det er ikke en mal, men det som ofte fungerer er kunnskap om målgruppen, gode prinsipper fra endringsledelse sammen med kreativitet og historiefortelling. Internkommunikasjon trenger ikke å være kjedelig, avslutter han.