Innlegg av Mette Christensen Arneberg, kundereiserådgiver i TRY Pearl

ANFO har kåret ordet “kundereise” som ett av de mest irriterende, men også viktigste buzzordene for 2021. Vi ønsker å fjerne all buzz og hype – og virkelig rendyrke hvordan du kan skape verdi for ditt selskap og dine kunder gjennom å forstå kundereisen.

Før vi forteller litt mer om hvordan du gjør dette, er det viktig å presisere at ditt selskap sitt univers ikke består av kun én kundereise. I deres univers er det hauger av kundereiser – og alle oppleves de ulikt basert på hvem som er på reisen. Derimot ligger det enormt mye verdi i å forstå de typiske stegene og interaksjonene som utgjør totalopplevelsen for dine kunder.


Hva betyr det å kartlegge en kundereise?

Først og fremst handler kartlegging av kundereisen ikke kun om å tegne opp stegvis hvordan et menneske beveger seg i ditt univers. Det handler om å forstå hvordan mennesket opplever hvert steg. Hva de tenker og føler, hva de lurer på og hva de liker og ikke liker. Det er dette som utgjør den totale opplevelsen – og det er her verdien for deg som selskap ligger.


Resultatet av en kundereise

Har du kartlagt kundereisen så har du lagt et godt fundament – men det er egentlig nå det viktig arbeidet starter.

Du kommer ikke langt med en fin tegning av hvordan kundereisen ser ut. Det vil ikke gi deg mer fornøyde eller lojale kunder. Neste steg handler derfor om å virkelig dra ut innsikten du får og forstå kundereisen din som kilde til nye ideer, nye løsninger og nye tjenester. Det er her du skaper verdi – både for dere og for kundene deres. Så om det er en ting du skal sitte igjen med så er det dette:

Ikke nøy deg med å kartlegge kundereisen, grav dypere og forstå den – slik at du kan lage nye løsninger, tjenester og ideer som øker verdien både for deg og for din kunde.

 

 

Kontaktinformasjon:

Mette Arneberg, kundereiserådgiver i TRY Pearl

ma@trypearl.no

+47 92868846