Ifølge ANFO sin annonsørrapport for 2020 opplever 64 % av annonsørene vanskeligheter med å balansere fokus på kortsiktige og langsiktige resultater. Mange nye og rike digitale muligheter skaper også en fragmentering som gir utfordringer med å tenke langsiktig og strategisk på investeringer i markedsføring og kundereiser.

Lead Data Analytics i TRY PearlKlaus Axelsen mener at kundeverdi er et strategisk konsept som kan hjelpe både markeds- og CRM-sjefen med å komme forbi disse utfordringene. Klaus har skrevet en rapport der han deler konkrete råd om hvordan du kan komme i gang med dette.

– Kundeverdi er et konsept, som brukt på riktig måte, gjør det enklere å finne balansen mellom effekt på kort og lang sikt. Kunnskap om fremtidig lønnsomhet på kundene gjør det enklere å gjøre gode prioriteringer både for markedsinvesteringer og arbeidet med å utvikle kundeopplevelsen, fordi det setter deg i stand til å arbeide målrettet med kundene som kommer til å gi bedriften den største avkastningen over tid!

Last ned rapporten om hvorfor kundeverdi er din viktigste KPI her.