Google Norge inviterte nylig TRY Apt til å delta på en Code Lab i København. Code Lab er en workshop hvor man lærer og utvikler en stemmestyrt applikasjon, eller Action som det heter for Google Assistant. Foruten en utvikler og en designer fra TRY Apt, deltok også to kreatører fra TRY Reklame i TRY-husets team.

Dypere forståelse

Trædal forteller at et tett samarbeid på tvers av fagområder er helt kritisk for å skape gode og innovative løsninger som skaper en verdi for brukeren. Ifølge ham er det like lite hensiktsmessig å tenke teknologi uten kreativitet, som det er å tenke kreativitet uten teknologi.

- Code Lab-workshopen er et godt eksempel på hvordan vi tar ut denne innsikten i praksis. Samtidig lærte vi masse om alle mulighetene som ligger i Actions, og vi styrket båndene mellom TRY Reklame og TRY Apt.

Han får full støtte fra kreatørene, som fra et kreativt perspektiv mener workshopen var nyttig for å skjønne rammeverket rundt stemmestyrte applikasjoner.

- Det ble raskt tydelig for oss hvordan en dypere forståelse av muligheter og ikke minst begrensninger i Actions vil gjøre det lettere å komme opp med kreative løsninger for kundene våre fremover, sier Caroline Riis og Eirik Sørensen.

Trædal er veldig fornøyd med at det er naturlig for de ulike fagmiljøene i TRY-huset alltid å jobbe integrert.  

-Selv om overskriften for denne workshopen var “teknologi”, er som alltid avhengige av kreatørenes bidrag. Det TRY-kreatørene er ekstremt godt rustet til er å utforme kreative ideer, som igjen former og utgjør kjernen i stemmestyrte applikasjoner.

Naturlig dialog

Code Lab er en intensiv to dagers-workshop hvor et titalls aktører fra hele Norden inviteres til å delta. Dag én ble plattformen introdusert, og deltakerne utførte en design-sprint hvor de jobbet med å utforme applikasjonens personlighet, merkevarebygging ved hjelp av tale, identifiserte brukere og utformet dialoger. Gruppenes arbeid ble presentert i plenum, slik at alle fikk feedback og læring fra Googles konversasjonsdesigner.  

- Dag to tok deltakerne læringen i bruk og utformet en fungerende applikasjon som så ble demonstrert i plenum. TRY-husets team valgte å ta i de kreative mulighetene som plattformen gir, og spilte inn en ekte stemme i stedet for å bruke den syntetiske stemmen som plattformen leverer, forteller utvikler Pål Smitt-Amundsen.

Resultatet ble en applikasjon som i mye høyere grad appellerer til følelser hos brukeren, gjennom også å bruke den erfaringen kreatørene hadde med å utforme historiefortelling.

Kontaktinformasjon: Kaare Øystein Trædal, daglig leder TRY Apt, tlf: 97008137, epost: kot@apt.no