Annonsørfinansiert innhold
Kunstig Intelligens / Publisert - Oppdatert

AI-bølgen og byråbransjens fremtid

Verdens arbeidsmarked har i løpet av de siste årene både gjennomgått, og gjennomgår fremdeles, en voldsom utvikling innen teknologi. Bruken av AI er en av disse utviklingene vi nå for alvor ser mye tydeligere i dagens arbeidsmarked.

Kommer AI til å erstatte markedsførere og byråer?

Det er ingen hemmelighet at AI er en banebrytende teknologi som allerede har restrukturert arbeidsmetodene for markedsførere og byråer. Dette er relatert til alt fra databehandling, innholdsprodusering og SEO, og er intet annet enn revolusjonerende. Inntoget av AI vil for et byrå blant annet gjøre det enklere å ha flere baller i luften samtidig, ha god kontroll på kunder, kjapt få en «finger på pulsen», og spare vesentlig mye tid på å få oppgaver automatisert.

Selv om inntoget av AI-teknologi kan virke skremmende, mener vi i Fyr at dette ikke kommer til å erstatte viktigheten av markedsførere og markedsføringsbyråer. Fremover vil fortsatt den menneskelige «touchen» være utrolig viktig i markedsføringsarbeidet. AI-teknologi vil likevel komme til å endre arbeidsprosessen til markedsførere og byråer i årene som kommer, men på hvilken måte kommer det til å påvirke?


Hvordan har AI endret mediebyråer?

Tidsbruk

I motsetning til mennesker har AI-teknologi kapasiteten til å prosessere og analysere enorme mengder data, i løpet av kun noen få sekunder. AI-drevet dataanalyse forenkler dermed byråers arbeidsprosess til å hurtigere identifisere mønstre, forutsi trender og avdekke muligheter som finnes i markedet ved å analysere data. Byråer vil dermed få mer tid til konkret optimaliseringsarbeid for kunder, og videre gjøre det enklere å ha flere baller i luften samtidig – få mer gjort!

Med tanke på dette kan byråer spare ufattelig mye tid ved å få tidligere nødvendige, men tidskrevende oppgaver automatisert! I lang tid har markedsførere brukt unødvendig mye ressurser på å en overflod av data for å blant annet finne ut ting som hvilke betalte annonser som har prestert best fra ulike kampanjer. Slike arbeidsoppgaver vil for markedsførere bli forenklet da AI-teknologi nå kan automatisere innsamlingen av disse dataene fra ulike plattformer og systemer. Byråer vil fremover derfor bruke vesentlig mindre ressurser tilknyttet dette når AI-teknologi også analyserer dataen, og avdekker ulike mønstre og innsikt som er mye mer utfordrende for mennesker å oppdage.

Trendspotting

Annonsering over flere plattformer for mange kunder kan fort føre til «data overload», som gjør det vanskelig å foreta raske og effektive beslutninger. Ved å analysere store datasett kan AI-teknologi blant annet hjelpe til å identifisere trender, segmentere målgrupper og forutsi konverteringsrate. Dette vil gi byråer mye dypere innsikt i kampanjers effektivitet, og dermed mulighet til å tilpasse strategien i sanntid. Her vil man basert på dette også kunne få generert forslag til hva man bør ta for seg videre i markedsføringsarbeidet. Man vil med andre ord spare ufattelig mye tid, få en finger på pulsen i markedet innen trender og utvikling, i tillegg til å ha et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger og komme med anbefalinger til kunder.

Rapportering

En stor del av byråers kundearbeid består av rapportering. Dette har tidligere vært en veldig tidkrevende prosess som har måttet blitt gjentatt for hver eneste kunde. Denne oppgaven utføres ved blant annet månedsrapporter, kvartalsrapporter eller ukesoppdateringer, hvor data hentes fra flere forskjellige plattformer. Ved bruk av AI kan tid brukt på dette nærmest elimineres sammenlignet med hva man måtte tidligere. AI-teknologi gir nå byråer mulighet til å få ferdiglagde rapporter hvor data fra forskjellige plattformer automatisk innhentes. Slike AI-baserte rapporter kan blant annet kan omhandle best fungerende annonser i forhold til f.eks. demografi og antall konverteringer. AI-basert rapportering eliminerer også mulighetene for menneskelig feil ved datainnhenting, som påser at rapporter sendt fra byrå til kunder alltid er riktige og at man slipper å rette opp i eventuelle feil.

Betalt annonsering

Det å ha full oversikt over annonser kunder kjører på tvers av plattformer kan fort bli en utfordring for ethvert byrå. På grunn av dette vil det derfor være en tidskrevende oppgave å finne ut «hvor skoen trykker» og hva man bør ta for seg for å oppnå best mulig resultat. Byråer vil ved AI-teknologi få muligheten til å blant annet automatisk generere forslag til hvordan budsjett bør allokeres basert på ulike faktorer, og kan dermed predikere hvordan annonser vil gjøre det fremover i tid. Et eksempel på dette er f.eks. at AI-teknologi automatisk kan analysere den betalte annonseringen å finne ut at det vil gi flere konverteringer av å øke budsjettet i Google Ads i stedet for Snapchat. Byråer vil på grunn av dette derfor enklere kunne komme med konkrete tiltak, og også kunne bruke den sparte tiden på andre arbeidsoppgaver slik som innholdsproduksjon.

Innholdsproduksjon

Innholdsproduksjon er en oppgave AI-teknologi allerede har hatt en betydelig innvirkning på. Det forventes også at denne innflytelsen bare vil fortsette å øke i fremtiden. Noen eksempler på hva AI-teknologi allerede har påvirket og vil fortsette å påvirke innen dette er blant annet; skriving av artikler, generering av innlegg til sosiale medier, samt prognoser og anbefalinger.

Ved at AI-teknologi nå kan produsere innhold vil dette gjøre at markedsførere og byråer nå har mulighet til å produsere enda mer innhold på kortere tid. Skrivesperre vil ikke lenger være et problem for markedsførere, og man vil ved hjelp av AI-teknologi finne ulike temaer å lage innhold rundt. AI-teknologi kan blant annet skrive en hel artikkel om et tema, hvor markedsførere deretter kan bruke dette til inspirasjon for det man ønsker å publisere. Å få laget enda mer innhold tilknyttet sin bransje kan også øke mulighetene for å få mer trafikk inn til nettsiden.

Organisk søk og SEO

Ved bruk av AI-teknologi kan byråer som nevnt effektivisere produksjonen av innhold som øker sannsynligheten for å få trafikk inn til nettsider via organisk søk. Dette påvirker også SEO på flere måter. Ved å ha innhold som omhandler emner tilknyttet sin nisje vil man ved å følge Googles E-A-T prinsipp f.eks. øke sin troverdighet og dermed kunne rangere bedre på søk. Ved hjelp av AI-teknologi vil man eksempelvis også kunne få forslag til søkeord som har bedre sannsynlighet for å generere trafikk inn til sider, samt forslag på hvilke sider man bør jobbe mot å forbedre ved AI-basert rangeringsrapportering. Byråer vil ved dette dermed kunne jobbe mer effektivt med SEO-arbeid tilknyttet kunder.

Hva må byråer gjøre for å ikke havne bakpå?

For å følge utviklingen i markedet og dermed effektivisere arbeidsprosesser bør byråer ta i bruk relevante arbeidsverktøy innen AI. Et slikt verktøy er Fyr. Fyr effektiviserer arbeidsprosesser, bidrar til at byråer sparer vesentlig mye tid og bidrar dermed til å åpne muligheter for økt inntjening. For å oppnå dette bruker Fyr AI-teknologi og automasjon til å generere blant annet:

  • Automatiserte rapporter
  • Automatiserte anbefalinger for SEO og betalt annonsering
  • Innholdsproduksjon for blant annet artikler og SoMe innlegg
  • Konkurrentovervåkning og markedsandel
  • Sikkerhetsnett for betalt annonsering og menneskelige feil

Ønsker du en demo for hvordan Fyr kan hjelpe ditt byrå til å ta nye steg innen bruk av AI?

Ta kontakt her!

Denne artikkelen er publisert av Fyr, i samarbeid med TRY.

AI-bølgen og byråbransjens fremtid