Nå er vi på vei inn i en økonomisk krise som vil forandre verden slik vi kjenner den.

Men hva venter oss egentlig på den andre siden? Hvilke bedrifter og næringer overlever reisen og hvilke vil gå under for alltid? Og hvordan ser arbeidshverdag og forbrukeradferd ut når korona er beseiret?

Krisen utfordrer oss fundamentalt, men kan og vil også føre til nyskaping og innovasjon. For å kunne gripe fatt i de mulighetene som helt sikkert vil oppstå må man tørre å tenke annerledes og kreativt, det er nettopp det vi gjør i TRY Råd.

Vi har lest det vi har kommet over av tilgjengelige artikler og fagstoff, og vi har snakket med kunder, samarbeidspartnere og kolleger om hvordan fremtiden kan se ut.

Resultatet er en liste med 100 endringer vi tror kan påvirke verden under og etter korona.

Få tilgang til hele listen her.