ET TYPISK KATEGORIPROSJEKT

I Suburbia har vi gjennomført slike kategoriprosjekter for mange kunder. Det aller viktigste er å se det fra kundens ståsted. En systematisk tilnærming bør involvere kjedesjef, marked, drift og kategori.

Definer de viktigste kategoriene

  1. Definer kjernemålgrupper og de viktigste konkurrentene innenfor kategorien
  2. Snakk med butikkmedarbeidere om hvordan kundene omtaler kategorien. Hva kaller de varene innenfor denne kategorien? Hva spør kundene etter?
  3. Utvikle kundeløfter eller unike salgsargumenter for hver av kategoriene
  4. Gjennomfør eventuelt enkel research for å finne ut om disse salgsargumentene resonnerer med målgruppen
  5. Beslutt ny benevnelser og kundeløfter for hver av kategoriene
  6. Utvikle markedskommunikasjon og iverksett markedsføringen

 

HVORFOR HAR INGEN GJORT DET FØR?

Nok en gang tror vi at mediesituasjonen med TV og kundeaviser som de viktigste strategiske kommunikasjonskanalene har gjort dette mindre interessant. Den nye mediesituasjonen med alt de  digitale kanalene kan by på, gjør dette imidlertid til lønnsomme prosjekter, som raskt materialiserer seg i økt kundetilstrømming og dessuten bedre og mer konsis kommunikasjon.

 

MANGE SUKSESSER

Suburbia har i løpet av de siste fem årene gjennomført slike prosjekter for flere kjeder. Til og med for rene nettaktører. Samtlige prosesser har ledet til økt omsetning og dessuten en strømlinjeforming av kategoriutviklingen, rett og slett fordi kategoriansvarlig og marked vet hvilket hovedløfte man skal levere på. De største suksessene har vi imidlertid opplevd med kunder som gjennom digitale kanaler har markedsført kategoriene mot de viktigste målgruppene.