Tidligere i år henvendte Servicegrossistene seg til oss fordi de så et behov for en mer enhetlig utforming – spesielt i kommunikasjon med kunder. I den forbindelse skulle deres kundemagasin Gourmet få en oppgradering.

Ny helhetlig magasinmal

I tett og godt samarbeid med Servicegrossistene videreutviklet vi en magasinmal som ga klare prinsipper for bruk av farger, fonter, bilder etc. i organisasjonen.

Resultatet ble et ryddig, leservennlig og profesjonelt utformet magasin – som passer godt med deres nye, tydeligere profil. I tillegg har vi vært med på å foreslå saker/tema og skrevet 6 artikler – og gjort fotoopptak.

Vi har dessuten oppjustert Servicegrossistenes logo – så fremover vil det stadig bli flere fargerike, flotte SG-biler å se på veiene landet rundt.