Suburbia har hjulpet Texcon med strategi og innhold for sosiale medier, hvor Facebook-poster, filmer og artikler er viktige virkemidler. Det nye nettstedet texcon.no er selve navet i strategien, hvor alt publiseres.

Dinamo har stått for teknologien, mens Suburbia har levert design og innhold. Målgruppen er 300 medlemmer og deres ansatte, men også alle andre eiere av klesbutikker. En annen viktig målgruppe er leverandører.