LÅNER DU SALGSØKNING FRA FREMTIDIG OMSETNING?

Retailere vi kjenner mangler som oftest svaret på om den kortsikte salgsøkningen som oppnås med en kampanje fører til en virkelig økning i salget, eller om økningen er «lånt» fra fremtidig salg. Litt avhengig av hvilken kategori du er i, kommer gjerne salgsøkningen fra tre kilder: Nye kunder, eksisterende kunder som kjøper siden det er på tilbud, og eksisterende kunder som kjøper inn til eget lager.

 

REELL SALGSØKNING

Den mest vanlige og økonomiske måten å analysere salgskampanjer på er å sammenligne salget før, under og etter kampanjen. Hvis den månedlige omsetningen av et produkt var 1 million før kampanjen, 1,3 millioner under kampanjen og deretter sank til 900 000 etter kampanjen, kan du anta at du lånte omsetningsøkningen fra fremtidig salg. Mens hvis den månedlige omsetningen krøp opp til 1,2 millioner etter kampanjen, kan du konkludere med at du tiltrakk deg nye kunder, som representerer en årlig omsetning på 2,4 millioner.

 

ENKEL MATTE

Det er selvfølgelig også smart å regne på om salgskampanjene er lønnsomme. Dette er ren matte. Trekk kostnaden fra den reelle årlige salgsøkningen. Del deretter det tallet på markedsinvesteringen og gang tallet med 100. Hvis den årlige salgsøkningen var 2,4 millioner og kostnaden var 1 million har du en gevinst på 1,4 millioner. Del deretter 1,4 millioner på 1 million, og du får 1,4. Gang dette tallet med 100, og du har 140. Hvilket betyr at du hadde 140 % ROI eller ROMI (Return ON Marketing Investment).

 

GOD STRATEGI

Ta utgangspunkt i merkeplattformen, og vær meget bevisst på å beskrive målgruppen for salgskampanjen. Hvem er de? Hva kan vi friste med som vi i tilstrekkelig grad vil gi effekt både på kort og lang sikt.

 

GOD KOMMUNIKASJON

Siden «alle» sier det samme, er det mye å hente på å si noe nytt, og å si det på en måte som både overrasker og er relevant. Suburbia er Norges beste retailbyrå. Dette er kjernen i vår leveranse. Helt siden 2003 har vårt mantra vært: Flytte varer i takt med at vi flytter holdninger. Det betyr rett og slett: Selge varer og samtidig skape lojale kunder. Vi gleder oss til å høre fra deg.