For mange betyr høsten en ny og frisk start. Årstiden innebærer også at et nytt nummer av Apotek 1 Magasinet ligger klart til lesing i hundrevis av Apotek 1 landet rundt.

Suburbia står for konsept, design og innhold, og vårt mål er at det nye nummeret alltid skal toppe det forrige. Faglig engasjerte farmasøyter og apotekteknikere har bidratt med sin solide kompetanse. Hensikten med Magasinet er å styrke Apotek 1s posisjon som faghandel for legemidler, samt bidra til økt kunnskapsformidling: Innholdet skal vekke, og opprettholde, leserens interesse for å ivareta fysisk og psykisk helse.

I årets høst- og vinterutgave av Magasinet presenterer blant annet professor Linda Bergersen sin forskning på hvordan trening kan holde hjernen ung. Christine B. Meyer er høyst aktuell som leder av Kvinnehelseutvalget og forteller om hvordan det jobbes aktivt for å øke kunnskapen om kvinners helse. Dessuten belyser Trond-Viggo Torgersen noen sider ved det å fylle 70 år i et stort intervju.

– Hvis man setter seg ned og bare er medlem av pensjonistklubben, da kan jeg love deg at det ikke blir noe særlig gøy, melder Trond-Viggo Torgersen.

Ellers er Magasinet fylt med fagartikler og produktinformasjon fra Apotek 1 – og aktuelle saker for høst og vinter. Her kan du lære noe nytt og finne inspirasjon.

Du kan plukke opp det nye høstnummeret av Magasinet hos et Apotek 1, eller lese det på apotek1.no – helt gratis.