Optimera Byggsystemer har en rekke produksjonsanlegg og en svært erfaren avdeling som jobber med tekniske tjenester. Disse jobber blant annet med byggteknisk prosjektering, energiberegning, energimerking, salgskalkyler, mengdeberegninger og tegneoppdrag.

Optimera ønsker å ta nummer-en-posisjonen i dette markedet, og trenger derfor å markedsføre dette tungt. Suburbia jobbet sammen med Optimera med å finne frem til de unike salgsargumentene for disse tjenestene og laget deretter 14 filmer som markedsfører dem.

Laget i samarbeid med BillyBudd.