I årets rapport har Design Container utviklet et designkonsept med assosiasjoner til den forskningsbaserte delen av Marine Harvest (MH) sin virksomhet. Det har også vært fokus på å vise fram konsernet som en ledende proteinprodusent i markedet og hvordan MH leverer gjennom hele verdikjeden. Det har vært fokus på infografikk og tallbasert materiell som viser fram både konsernets resultater og gir et oppriktig og klart bilde av året som gikk. Bærekraftsrapporten er en integrert del av årsrapporten som totalt er på 215 sider, og er den femte rapporten Design Container utarbeider for konsernet.