Kampen om ekspertrollen.

Nycoplus hadde over flere år jobbet med å spre kunnskap om vitaminenes rolle på en troverdig og informativ måte. Dette var fundamentert i merkevareplattformen «Viten om vitaminer». Men; rollen som vitaminekspert utviklet seg ikke i ønsket tempo, og konkurransen om ekspertrollen er beintøff bestående av flere store og kjente aktører med bredere distribusjon og tjukkere lommebøker.

Kosttilskudd = lavinteresse.

For inntak av næringsstoffer anbefales et variert kosthold. Likevel viser forskning at mange ikke får i seg nok gjennom kostholdet. Problemet er manglende kunnskap – og at mange ikke bryr seg før konsekvensen inntreffer. Forebyggende arbeid er derfor viktig, men å spre relevant informasjon er ikke enkelt når forbrukerne egentlig ikke bryr seg! 

Hjelp fra uventet hold

Som ekspert, var det viktig for Nycoplus å ta vare på troverdigheten og holde seg til fakta – men samtidig bruke kreativitet for å sikre gjennomslagskraft og effekt. Løsningen ble å fortelle historier om kosthold og vitaminer, fra noen uventende eksperter i et fargerikt kommunikasjonsunivers; Budskapet ble kommunisert gjennom søte, sanne og vitenskapelige dyrehistorier som viser hvordan man får dekket behov for næringsstoffer gjennom kostholdet.

Utnyttelse av læring for å sikre effekt

Valg av kommunikasjonskanaler og innhold ble basert på læring fra flere år med målinger og kampanjeevalueringer. TV var ikke aktuelt pga lave budsjetter, men målingene hadde vist at vi var i stand til å oppnå like høy oppmerksomhet og positiv påvirkning på merkevaren, ved å bruke andre kanaler! Spesielt digitale plattformer, som ga oss muligheten til å være mer målrettet og relevant. Kombinasjonen digitale plattformer (online video, displaybannere, sosiale medier) sammen med radio og utendørs virket godt, og bidro positivt til å bygge merkeassosiasjoner, sikre gjennomslagskraft, samt drive trafikk til apotekene.  

Resultater:

Resultatene er over all forventing, med «all time high»-nivåer både øverst og nederst i trakten – dette på tross av lavere investering enn tidligere, og i et marked som opplever betydelig lavere vekst!

Den nye kommunikasjonen bidro til høy oppmerksomhet, økte assosiasjoner til Nycoplus som Vitamineksperten – og økt salg! Pga effektiv kanalmiks og et kreativt uttrykk som skilte seg ut, oppnådde vi også en kraftig økning i ROMI / avkastning på investerte midler.