Fokus øverst i trakten for å skape konvertering nederst i trakten

Storebrand er en godt kjent merkevare innen forsikring – men markedsandelen i skadeforsikring er langt lavere enn det kjennskapen skulle tilsi. Med lav markedsandel og begrenset budsjett hadde Storebrand jobbet mest med tiltak nederst i trakten; CRM, innhold og trafikkdrivende tiltak. Dette klarte å bidra til noe vekst, men denne veksten flatet etter hvert ut. De innså at skulle de ta opp kampen og vokse videre, ville det være helt nødvendig å investere mer i bredere kommunikasjon, og sikre en økt SOV (Share of voice). Storebrand hadde gode effektmålinger fra tidligere, som viste at økte investeringer i reklame og massekommunikasjon førte til økt salg, og besluttet å øke nivået på markedsinvesteringer på forsikringsområdet.

Hva gir mest effekt og høyest avkastning på investerte midler?

Men selv med en økning i markedsmidlene, var det behov for tøffe prioriteringer. Analyser av alle kampanjer de siste 5 år, ga nyttig innsikt i hvilke kanaler som hadde gitt mest kostnadseffektiv effekt, inkludert å drive trafikk inn til egne kanaler for konvertering. Basert på denne innsikten, kunne vi legge en ny strategi med tydelige prioriteringer og mål, inkl. en tydelig brief til reklamebyrået: de trengte et reklamekonsept som skulle få Storebrand til å stå ut i støyen, i de prioriterte kanalene radio og digital, og konseptet måtte kunne leve over tid for å sikre konsistens.

Resultat:

Den økte investeringen i massekommunikasjon og reklame ga resultater; relevant trafikk inn til nettsiden økte kraftig, som igjen medførte en sterk økning i antall konverteringer, og økt salg. Og selv om investeringene økte, så man en positiv ROMI. Et godt bevis på at det lønner seg å investere for å vokse!

Involverte: Storebrand, Anorak og Starcom