Publicis, med mediebyråene Starcom og Zenith i spissen, lanserer nå et helt nytt system for digital markedsføring. Plattformen endrer fundamentalt måten mediebyråene planlegger og gjennomfører kjøp av digitale kampanjer, samtidig som den gir kundene full innsikt i alle kjøpene i sanntid. Målet er bedre og enklere samarbeid, og høyere avkastning på investeringene.

100 % Made in Norway

Publicis Cortex er navnet på det nye operativsystemet som er utviklet for å forenkle og forbedre samhandling mellom annonsører, medie- og reklamebyråer. Systemet er i sin helhet utviklet av Publicis sitt utviklingsteam i Norge. Utviklingsteamet er en del av Drive-avdelingen som jobber på tvers av alle byråene i gruppen.

Forenkler prosesser og gir full tilgang til alle mediedata i sanntid

I motsetning til tradisjonelle medie-dashboards, er ikke Cortex en plattform som kun viser data. Det er en levende plattform hvor annonsør og byrå faktisk kan samhandle, fra kampanjebrief til sluttrapport.

– Systemet har lenge vært i bruk internt, men nå får også kundene direkte tilgang og kan dermed følge sine mediekjøp i sanntid. Målet har vært å forenkle samarbeidet mellom byrå og annonsør, ved å gi annonsøren enkel tilgang til alle data, og full oversikt over hele prosessen fra A til Å. Dermed sikres full åpenhet rundt hva annonsøren kjøper og hvilke resultater som oppnås, sier Jan Johnsen, leder for Publicis Drive, avdelingen for teknologi, data og innsikt.

– Det er et paradoks for oss teknologer at tross alle nyvinningene moderne digital markedsføring har ført med seg, så foregår veldig mye av kommunikasjonen fortsatt i form av e-post, telefon og excel-filer. Dette er en tidstyv og mulig kilde til feil, som vi nå reduserer kraftig gjennom Cortex. Samtidig åpner det for et hav av muligheter når det gjelder å aktivt bruke store mengder data til å ta bedre og raskere avgjørelser, sier Thomas Bjerkeli, Head of Technology i Publicis Drive.

Forenkler og sikrer sømløst samarbeid mellom alle parter

I tillegg til å forbedre grensesnittet mellom mediebyrå og kunde, forenkles også samarbeidet med reklamebyråene. Alt materiell lastes direkte opp i systemet, og man får løpende tilbakemelding på hvilket materiell som presterer best. Publicis sitt reklamebyrå, Kitchen, har bidratt i utviklingsarbeidet.

Cortex inneholder også en rekke andre nyvinninger. Blant annet åpner et samarbeid med Nielsen for at man endelig kan beregne total dekning på tvers av alle digitale plattformer. Systemet tar også i bruk kunstig intelligens for å optimalisere mediekjøpene.

Hva betyr dette for annonsørene?

– Med Cortex-plattformen endrer vi fundamentalt måten våre mediebyråer planlegger og gjennomfører digitale kampanjer, samtidig som dette gir full åpenhet om alle transaksjoner.

Vi tror Cortex er svaret på annonsørenes krav til oversikt, åpenhet og eierskap til egne data, og innebærer dessuten en massiv forenkling for alle parter.

Maskinene gjør det de kan best, og vi frigjør mer tid til kreativitet og god rådgivning. Systemet vil være tilgjengelig for alle kunder i Publicis-byråene Starcom, Zenith, Kitchen og MSL, men vi vurderer også muligheten for å lisensiere ut systemet, sier Peder Mittet, leder for Publicis-gruppen i Norge.