BAKGRUNN

Nordic Innovation retter seg særlig mot entreprenører, selskaper, investorer og samarbeidspartnere da de jobber med å finansiere og realisere ulike løsninger på problemstillinger innen bærekraft. Med denne kampanjen ønsket de å øke kjennskapen til Nordic Innovation og spesielt programmet Nordic Smart Mobility and Connectivity (NSMC).

Nordic Smart Mobility and Connectivity har som mål å fremme bærekraftige, sømløse og integrerte transportsystemer i den nordiske regionen. Hovedfokuset ligger i å redusere karbonavtrykk, øke livskvaliteten for Nordens innbyggere og skape muligheter for nordiske selskaper.

MÅL

Kommunikasjon rundt bærekraft er vanskelig. Det er ofte komplisert og involverer flere vanskelige definisjoner og uttrykk. Derfor ble nøkkelen å formidle bærekraftig mobilitet og det aktuelle programmet, uavhengig av målgruppe, på en enkel og relevant måte. Samtidig er mobilitet og transport et omfattende og komplekst tema som var vanskelig å forstå helheten av på deres daværende nettside. Målet ble derfor å samle all nødvendig informasjon på ett sted, på en oversiktlig måte.

GJENNOMFØRING

Landings- og innholdsside

Løsningen ble en landingsside, et mobilitetsunivers, med nyttig informasjon om fortidens, nåtidens og fremtidens mobilitet. I samarbeid med Bureau utviklet vi ulike infografikker, videoer og illustrasjoner for å gjøre innholdet mer appellerende og interessant for enhver målgruppe. Innholdet forklarer hvordan befolkningsvekst, globalisering, klimaendringer og pandemier øker behovet for nye innovasjoner innen mobilitet – og hvorfor Norden bør samarbeide om å bli den ledende regionen innen nettopp mobilitet. Man kan lure på hvorfor det er et nordisk univers og ikke et europeisk eller et globalt univers. Årsaken er enkel. Sterke nordiske bånd strekker seg mange år tilbake, og vi er koblet gjennom lignende kulturer, verdier, historie og, for noen land, lignende språk.

Se hvordan vi løste landingssiden og lær mer om det nordiske mobilitetsøkosystemet og 13 prosjekter som endrer måten mennesker og varer beveger seg på her.

I tillegg til landingssiden utviklet vi en podcast kalt Nordic Innovation Forecast som tar for seg ulike temaer som bærekraftig luftfart, automatisering og maritim sektor, samt trender og utfordringer innen transport og logistikk. Episodene har som mål å gi deg en oppdatering på hvor vi står, hvor vi er på vei og hva Norden potensielt kan få til sammen. Episodene kan du høre her.

RESULTAT

Rekkevidden på betalt annonsering endte på 58 755 og gjennomsnittlig CTR (click-trough rate) endte på 1,17%. Dette er godt over gjennomsnittet for bransjen som ifølge WordStream ligger på 0,89%.

Prosjektet skapte mye engasjement og ble godt tatt imot internt, og av deres samarbeidspartnere.