Bakgrunn
CARE Norge er en utviklings- og nødhjelpsorganisasjon som daglig jobber med de store utfordringene mange fattige kvinner i verden står overfor. Ved å bidra med livsviktig nødhjelp når katastrofer og akutte behov oppstår, samt å jobbe for likestilling, har CARE god oversikt over behov og hvilke tiltak som må iverksettes verden rundt. Det turbulente året 2022 skapte økt behov for nødhjelp – med krigen i Ukraina, koronapandemien som fortsatt herjer i mange land, naturkatastrofer og Kabuls fall, for å nevne noe.

Mål og gjennomføring
Når kriser oppstår, er det mange nødhjelpsorganisasjoner som kjemper om oppmerksomheten i mediene. Dette i håp om å få frem budskapet sitt, som potensielt kan bidra til økt pengestøtte og større mulighet til å nå ut til flere med hjelp. Med bakgrunn i CAREs ønske om økt kjennskap, og å gjøre seg synlig som en humanitær aktør med ekspertise innenfor sitt arbeid, utviklet vi sammen en PR-strategi. Denne strategien kan oppsummeres i fire deler:

1) Utforske muligheter ved hjelp av aktøranalyse: Vi gjennomførte en analyse for å undersøke hvilke temaer andre organisasjoner allerede hadde eierskap til. På den måten fant vi ut hvilken posisjon CARE kunne ta for å innta rollen som eksperter på kvinnehelse, mangfoldsarbeid og likestilling.

2) Bruke hele verktøykassen: For å løfte frem de ulike temaene har vi benyttet oss av verktøy som pressemeldinger, kronikker og tilbud om rapporter og intervjuer med talspersoner hos CARE i det løpende nyhetsbildet, samt som ekspertkilder innenfor spesifikke temaer. Vi har satt høye krav til utvelgelse av tema og strategien til innsalgene som er blitt utført. Timing har vært nøkkelen, og kvalitet fremfor kvantitet har vært målet.

3) Tilby ekspertise og ferske tall: Gjennom innsalgene har CARE løftet frem sitt brede programarbeid og kunnskap. Innsalgene har vært basert på funn i CAREs egne rapporter, men også eksterne rapporter fra for eksempel FN. Vi har i tillegg koblet oss på aktualitetsknagger, slik som viktige merkedager, og inntatt ekspertrollen med informasjon om akutte situasjoner med kilder på bakken i landene CARE er til stede i.

4) Skape nyhetsverdi: Rapportene fra landene CARE er til stede i er ofte komplekse og omfattende. De tar også for seg konfliktfylte områder der situasjonsbildet kan være uoversiktlig og vanskelig å sette seg inn i. For å gjøre arbeidet «enklere» for journalisten, og samtidig gjøre nyheten relevant for både folkelige kanaler og bransjemedier, sørget vi for å forenkle språket og tydeliggjøre budskapet i pressemeldinger og innsalg.

5) Alltid tilgjengelig: I alle innsalg har vi understreket at CAREs talspersoner alltid er tilgjengelige for journalistene – selv på kort varsel. På den måten har CARE bygget en god relasjon til journalistene, og for flere journalister blitt en foretrukket kilde som de tar kontakt med når de behøver en ekspertkilde.

Resultat

Dette har gitt gode resultater, og i løpet av 2022 har vi klart å få god og bred mediedekning på flere av sakene CARE Norge har engasjert seg for. Til tross for et turbulent år, og kampen om medienes oppmerksomhet har vært tøff, har vi sammen ved hjelp av en langsiktig PR-strategi oppnådd å gjøre organisasjonen og deres talspersoner synlige som eksperter i en rekke nasjonale, regionale og lokale medier. Både på TV, radio, papiraviser og nettaviser, samt i sosiale medie-kanaler med flere hundre tusener følgere.

Gjennom året har vi jobbet målrettet og tett på organisasjonen, og støttet opp under CAREs arbeid. Dette har ført til at vi tydelig har kunnet se verdien av en langsiktig PR-strategi med klare KPI-er, samt verdien av å bygge og vedlikeholde relasjoner til redaksjoner og journalister over tid.

PR-operatørene er stolte av å kunne si at vi har vært med på å spre CAREs viktige verdier og arbeid i mediene, og vi oppfordrer alle til å hjelpe jenter og kvinner ut av fattigdom og kriser ved å støtte deres arbeid.