Bakgrunn

Da den svenske varehuskjeden Rusta skulle etablere seg på det norske markedet i 2014 var de fortsatt fraværende i sosiale medier. De hadde kun en hjemmeside å skilte med av online tilstedeværelse, dette selv etter å ha vært etablert med flust av varehus i Sverige i nesten 30 år.

I Norge var det kun et fåtall som kjente til Rusta fra en og annen grensehandel. Vi måtte derfor gå strategisk til verks og opprette nye kanaler hvor Rusta kunne nå ut til potensielle kunder, og hvor kunder kunne nå dem. 

Mål

Selv om Rusta var representert med en norsk hjemmeside før etableringen av det første varehuset i Norge, måtte vi også finne andre måter å kommunisere med potensielle kunder. En arena der vi kunne møte kundene proaktivt og reaktivt utenfor selve varehuset. Rusta ønsket å drive trafikk til både nettsiden og varehusene, og løsningen var ganske enkel. Vi måtte opprette og vedlikeholde kunderelasjoner via sosiale medier. Skape nysgjerrighet, konvertere følgerne fra å være potensielle kunder til å bli faktiske kunder, og bygge kjennskap. Stein på stein, som de gamle egypterne.  

Gjennomføring

Å opprette bedriftsprofiler i sosiale medier har ingen verdi hvis de ikke vedlikeholdes. For å få best mulig utbytte av aktiviteten i sosiale medier var det derfor fundamentalt å utarbeide en strategi. Vi skulle altså bygge kjennskap og drive trafikk til Rustas nettsider og i neste omgang varehus. Men hver kanal har ulik målgruppe, og innholdet må derfor tilpasses de vi snakker til. Facebook ble derfor opprettet for å drive salg, mens Instagram ble den sjarmerende støttespilleren som i all hovedsak skulle gjøre følgerne interesserte gjennom deling av inspirerende innhold.  

I forkant av hver måned, fra 2014 til i dag, har vi derfor utarbeidet en innholdsplan for den kommende måneden, for å kunne pushe salg på fokusprodukter og i det hele tatt skaffe oversikt over aktivitetene i sosiale medier. Vi har hatt konkurranser som har skapt enormt engasjement både på Facebook og Instagram, skapt forventning i lokalsamfunnet i forkant av nye varehusåpninger, jobbet real-time med spesifikke hendelser, og spredd inspirerende bilder og tips til hvordan man enkelt kan fornye hjemmet.  

Resultat

Rusta har utvidet i et ekstremt tempo siden 2014, og teller i dag 22 varehus i Norge. God planlegging og en konstant tilstedeværelse på sosiale medier har derfor vært viktig for å øke kjennskapen til Rusta, og har fungert godt som et strategisk verktøy for å opprettholde dialogen med målgruppen.  

Det å være tilgjengelig på flere plattformer for å nå ut til alle kunder i kommunikasjonen, har også hatt en svært positiv virkning. Rusta har vokst fra null til 92 000 følgere på Facebook i løpet av tre og et halvt år, og suksesshistorien i Norge førte i neste omgang til at de etablerte sosiale medier-sider for Rusta i Sverige. Den digitale markedsføringen har i tillegg bidratt til å rekruttere medlemmer til den nyetablerte kundeklubben, Club Rusta, som har blitt en stor suksess med godt over 300 000 medlemmer på bare et halvt år i Norge.