Bakgrunn
Havene står overfor en massiv og voksende trussel fra plast og overfiske. I følge Oceana ender anslagsvis 8 milliarder kilo plast ut i havet hvert år - omtrent som å dumpe en søppelbil full av plast i havet hvert eneste minutt. Plastproduksjonen forventes å firedobles innen 2050. Plast påvirker alt fra dyreplankton, fisk og fugl, til havskilpadder og hvaler.

Omtrent en tredjedel av verdens fiskebestand er overfisket. I følge Oceana fortsetter moderne tjuvfiskere å plyndre havene våre. De truer hele nasjoner som er avhengige av sjømat som en primærkilde til økonomisk vekst og innbyggernes livsopphold.

Our Ocean-konferansen er et internasjonalt initiativ og har siden 2014 generert forpliktelser til en verdi av over 245 milliarder kroner, som har gått til å finansiere arbeid for å bevare havet. Resultatet er at mer enn 25 millioner kvadratkilometer hav har blitt tilbakeført eller beskyttet.

Oceana ønsket å bruke Our Ocean-konferansen, som samler ledere fra hele verden, til å få frem sitt budskap og få dem til å forplikte seg til å beskytte og gjenopprette verdenshavene.

Our Ocean-konferansen ble arrangert av utenriksdepartementet og fant sted i Oslo 23. og 24. oktober 2019.

Mål
Målet var å sette fokus på virksomhetsområdene til Oceana; overfiske og det økende problemet med plast i havet, samt sørge for å bygge kjennskap til organisasjonen og arbeidet de gjør blant lokale og internasjonale beslutningstakere på konferansen. Målsettingen var å sette agendaen for konferansen og være tidlig ute med sine budskap, både i redaksjonelle og i betalte flater.

Gjennomføring
Under konferansen var det stor konkurranse om oppmerksomheten. Oceana var ikke del av det offisielle programmet, selv om representanter fra organisasjonen skulle delta på ulike arrangementer i regi av UD på konferansen.

Det ble derfor tatt tre viktige strategiske grep for å sørge for at Oceana fikk den synligheten de ønsket og som kunne bidra til å sette agendaen for konferansen.

1. Synlighet i ankomst og avgangshallen på Gardermoen, før og under konferansen, med informasjonsfilm fra Oceana på skjermene ved bagasjebåndet, samt på transitt og gate screens.

2. Oceana var tilnærmet ukjent som organisasjon i Norge og det ble derfor viktig å finne en norsk ambassadør som kunne bidra med troverdighet til å formidle budskapet og sørge for en lokal forankring.

3. Pressefrokost dagen før konferansen startet, hvor Oceana kunne bidra til å sette agendaen, samt møte både norske og internasjonale medier og beslutningstakere.

For å bidra til at Oceana fikk synlighet og relevans under arrangementet ble det besluttet at der vi best kunne nå alle reisende, til og fra konferansen og hvor det var mindre konkurranse om oppmerksomheten, var i ankomst og avgangshallene på Gardermoen.

I og med at Oceana som organisasjon var ukjent i Norge og for norske medier, var det viktig med lokal tilknytning og forankring. Det var et ønske fra Oceana å finne en norsk ambassadør som kunne bidra med dette arbeidet. Eventyrer Cecilie Skog har en profil og verdier som var riktige for Oceana. Etter innledende dialog med Cecilie, ble det klart at hun også ønsket å stille opp – uten kompensasjon for tiden hun brukte, fordi saken var viktig for henne.

Det var stor konkurranse om oppmerksomheten under konferansen med mange aktører som ønsket å spille en viktig rolle. For å sørge for at Oceana fikk muligheten til å sette sitt budskap på agendaen og sette et anslag for konferansen, inviterte de til en pressefrokost dagen før konferansen startet. Arrangementet ble avholdt på Amerikalinjen som kun var et par minutters gange fra The Hub, hvor selve konferansen skulle avholdes.

Resultat
Eksponeringen på Gardermoen i både ankomst– og avgangshallen førte til at 370.000 reisende potensielt ble eksponert for kampanjen.

Et 20-talls journalister og beslutningstakere deltok på pressefrokosten, deriblant Financial Times, Dagens Næringsliv, NTB, Dagsavisen, representanter fra UD, fagforeninger, miljøaktivister m.fl.

Dagen etter pressefrokosten og samme dag som konferansen startet fikk Ocean en dobbeltside, med forsidehenvendelse, med påfølgende nettsak i Dagsavisen fra arrangementet med intervjuer med Oceanas talspersoner, samt blant annet intervjuer på TV2 Nyhetskanalen og med ARTE - et europeisk TV-nettverk.

Pressefrokosten førte også til dekning i radio, regions- og lokalaviser, nisje- og bransjemedier i Norge.

Videre ble en kronikk skrevet av seniorrådgiver i Oceana, Alexandra Cousteau, publisert av Dagsavisen (papir og nett) 24. oktober, samme dag som hun skulle holde en appell på et offisielt arrangement under konferansen med blant annet utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide og H.K.H kronprins Haakon Magnus tilstede.

Eventyrer og Oceana ambassadør, Cecilie Skog, skrev også en kronikk i etterkant som oppsummerte hennes engasjement i saken. Denne ble publisert i Sunnmørsposten (papir og nett).

I tillegg fikk også Oceana tilstedeværelse på konferansen og deres hjertesaker fikk dekning i utenlandske medier, deriblant Financial Times, ARTE TV, m.fl.