Bakgrunn

I anledning julebordsesong, og etter et år preget av økt fokus på uønsket adferd på arbeidsplasser og i verv, ønsket organisasjonen Av-og-til å hjelpe beslutningstakere med alternativer til alkohol i jobbsammenheng. Derfor utviklet de en gave- og aktivitetsvelger på nett, der man enkelt kan få gode ideer til gaver og aktiviteter som gir mer moro og minst like mye samhold som de alkoholbaserte alternativene.

Mål

Å minne arbeidsgivere og andre beslutningstakere om at fest, samhold og gaver kan og ofte bør være noe annet enn alkoholbasert, og å drive trafikk til nettstedet merfest.no.

 
 
Gjennomføring

Sammen med Av-og-til laget vi først og fremst ideer til dramatiseringer av uønskede situsjoner i på jobbfest. Men også et budskapshierarki, konkrete konseptsetninger og kanalmiks. I samarbeid med Ferdi Film laget vi en serie korte videoer som viser alkoholrelaterte situasjoner på arbeidsplassen som så å si alle kan kjenne seg igjen i, og som nesten bare oppstår når folk har fått i seg et glass eller to for mye. Videoene ble spredd med mål om å nå beslutningstakere på arbeidsplasser mens de er i «partyfiks-modus», slik at de blir minnet på hva som skjer når man samles rundt alkohol. Videoene ledet til løsningen på merfest.no. Nesttstedet fikk navnet «merfest.no» for å understreke verdien av å legge til mer innhold til festen, enn bare alkohol.

Resultat

Kampanjen ble spredt mot arbeidslivet og fikk over 130 000 visninger på Facebook, i tillegg til betalte og organiske visninger på Instagram og Youtube. Nettsiden med aktivitets- og gavevelgeren, merfest.no, hadde 26000 besøkende i perioden, og en gjennomsnittlig besøkstid på 43 sekunder. Det betyr at de som var inne på siden, også brukte verktøyet. Budskapssetningene som Av-og-til utviklet i samarbeid med PR-operatørene, ble sitert og uthevet i lokale og nasjonale aviser i forbindelse med Av-og-til sine egne kronikker.