Bakgrunn

Legemiddelselskapet Mylan ønsket i 2014 å øke bevisstheten rundt folkesykdommen allergi. Da stadig flere bruker nettet for å finne sykdomsinformasjon ble digitale plattformer et naturlig satsingspunkt for Mylan. Et kanalsystem som sikret at de nådde frem til aktuelle målgrupper samtidig som de nådde inn til dem med rett budskap og språkføring ble dermed nøkkelen for godt engasjement, høy trafikk og bred medieoppmerksomhet.

Mål

Målet med Allergiguiden er todelt:

 1. Å øke bevisstheten rundt folkesykdommen allergi og skape en arena for engasjement, informasjonsdeling og erfaringsutveksling. Dette hovedsakelig gjennom strategisk distribuering av sakene til Allergiguiden på sosiale medier og bygge Allergiguiden som en foretrukken kilde i media og som en kilde for allergiinformasjon blant allergikere.
 2. Gjennom kunnskapsøkning å få allergikere til å oppsøke lege for å få stilt diagnose og få riktig behandling for sine sykdommer. Tas allergien på alvor unngår man feilaktig selvmedisinering og får bukt med symptomene man plages med ved hjelp av effektive behandlingsmetoder.
Gjennomføring

For å nå Mylans målgruppe i riktig modus og riktige kanaler ble det besluttet å lage et nettsted under domenet allergiguiden.no med en tilhørende Facebook-side. Hovedformålet var å bruke Facebook som en trafikkbygger inn mot hjemmesiden hvor informasjon, inspirasjon og andre allergirelaterte nyheter ligger. På den måten kunne vi skape en arena hvor Mylan får anledning til å bygge engasjement og kunnskap rundt allergi som tema, samt tilrettelegge for dialog og diskusjon blant følgerne. Til dette arbeidet har det blitt gjennomført en rekke støttende tiltak:

 • Rekruttering av allergiambassadører med ektefølte historier fra hverdagen
 • Samarbeid med gjestebloggere
 • Undersøkelser med tidsaktuell innsikt om allergi og allergispredning
 • Innholdsartikler og kronikker
 • Infografikker for Facebook og media
 • Videoer og stuntreporting
 • Et konstant og våkent øye på mediebildet

Aktivitetene som har vært gjennomført har sikret at Allergiguiden har nådd kommunikasjonsmålsettingene sine hvert år siden oppstart. Ambassadørprogrammet har vært spesielt vellykket og bidratt til et mer personlig preg for Allergiguiden.

Resultat

Trafikken til allergiguiden.no har opplevd jevn økning helt siden oppstart med den ene besøksrekorden etter den andre. Bare i fjor hadde allergiguiden.no over en halv million sidevisninger. Det er en økning med over 50% fra 2016. I 2018 er vi på god vei til å øke antall besøkende ytterligere.

Ambisjonen om å bli en foretrukket kilde i media er også godt på vei. I alt fikk Allergiguiden omtale i 155 saker i 2017, med en rekkevidde på mer enn 12 millioner. Totalt siden arbeidet med Allergiguiden startet har vi fått inn i underkant av 400 klipp med en rekkevidde på omtrent 25 millioner.

På Facebook ble antall følgere til Allergiguiden doblet i 2017, samtidig nådde vi over 1 million mennesker i målgruppen. Ekstra stolte er vi for at 46% av disse ble nådd organisk. Videre oppnådde våre 11 content-artikler som ble distribuert på Facebook-siden i 2017 en CTR på 3,07% i snitt (gjennomsnittet for bedrifter innen helse og legemiddel ligger på 0,83% i følge WordStream). I 2018 har vi fortsatt denne positive trenden. Fra januar til midten av juli har vi nådd over 1 million i målgruppen og er igjen på vei til å doble antall følgere på siden.

 
Utmerkelser
 • Digital Communication Awards 2018

  Finalist i kategorien "Nord-Europas beste kampanje"
 • Digital Awards 2016

  Finalist i kategorien "Microsite"