Hva kjennetegner en god pressemelding? Mye handler om å klare å formidle nyhetsverdien i budskapet ditt. Journalisten ser etter saker som har verdi for egne lesere, derfor er det viktig å tenke på at teksten ikke er for kommersiell eller oppfattes som ren markedsføring. Disposisjonen kan hjelpe deg på vei: Løft nyhetspoenget helt øverst i teksten; den bør komme allerede i ingressen. Tittelen er en god spissformulering av nyheten du skal formidle. Det handler om å trigge nysgjerrighet.

Sitater er en velegnet måte å løfte pressemeldingen på; bruk sitater fra den kontaktpersonen som er genuint opptatt av – og har kunnskap om temaet. Skriv med et språk mottakerne kan forstå, gjør teksten så kortfattet og enkel som mulig – og aller helst med bare ett hovedbudskap.

I en tidspresset hverdag, er journalistene glade for å få «ferdige» saker som i stor grad kan publiseres slik de er. Legg ved gode og relevante bilder, faktaboks eller andre relevante dokumenter. Korrekt kontaktinformasjon til talspersonen er også viktig dersom journalisten trenger mer informasjon om saken.

  • Tydelig avsender av budskapet
  • Nyheten/ saken i ingressen
  • Tittel/ emne som inneholder avsender og budskap
  • Relevante sitater fra talsperson
  • Visuelle virkemidler; bilder, video, infografikk
  • Korrekt kontaktinformasjon
  • Fakta om virksomheten