En journalist ringer, hen vil ha en kommentar på en hendelse som nettopp har skjedd hvor din virksomhet er involvert. Hvem skal man huke tak i? Daglig leder? Sikkerhetssjefen? Fagsjefen? Kanskje kommunikasjonssjefen? Og hva skal dere si – hva bør dere mene noe om? Dette er bare et knippe spørsmål som bør være innfelt i bedrifters kommunikasjonsstrategi og terpet på regelmessig. Bruker man for lang tid, kan man risikere å bli utelatt av en positiv sak. Sier man noe feil, kan man i verste fall risikere å forsterke en negativ sak. Det kan oppleves som en knivsegg, men dersom man har en strategisk tilnærming til talspersoner, har man masse å vinne.

Espen Rostrup Nakstad, Silje Sandmæl, Petter Stordalen, Camilla Stoltenberg, Bjørn Kjos og Bent Høie er bare noen eksempler på talspersoner som bevisst har klart å påvirke medielandskapet til sin egen og virksomhetens fordel. Bak disse menneskene er det en metodisk fremgangsmåte for hvordan de skal ta eierskap til spesifikke temaer og fagområder, og påvirke disse med egne budskap.

I teorien kan alle virksomheter gjøre dette, og det er noe vi i PR-operatørene merker har stor effekt på «utfordrere» som ønsker å ta en større del i den offentlige debatten. Jobber man konsekvent og strategisk nok med talspersoner, kan det uten tvil ha en positiv innvirkning på bunnlinjen.

Dette bør talsperson-strategien inneholde

Så hva må til for å kunne løfte frem nødvendige talspersoner der du jobber? Og hvordan går du frem? Vi har samlet en liten punktliste som kan brukes som utgangspunkt dersom du ikke har kommet i gang med arbeidet ennå:

 • Få inn talspersoner som en del av kommunikasjonsstrategien.
 • Finn ut hvem i virksomheten som er den rette til å snakke om ulike temaer.
  • Her må man tenke stilling, kompetanse, fortellerevne og lyst.
 • Sørg for at virksomhetens talspersoner er tilgjengelig for mediene, godt egnet til å sette seg inn i innsikt om ulike temaer, og har muligheten til å sette av tid på forberedelser til intervjuer.
 • Nedfell hva virksomheten kan og bør mene noe om.
  • Ikke bare for én spesifikk sak dere ønsker å spille inn til mediene, men generelt.
 • Sett mål for de ulike talspersonene slik at ønsket effekt kan evalueres i etterkant.
 • Tenk langsiktig. Én sak er en god mulighet for å bygge opp en talsperson og vedkommendes troverdighet, men det er over tid man ser den store effekten.
 • Når strategien er på plass, er det viktig at talspersonene blir preppet for ulike mediehenvendelser i form av medietrening.
  • Denne typen trening er viktig å gjenta med jevne mellomrom – man blir aldri ferdig utlært.

… og dette bør du gjøre om du sliter med å komme ut av startblokkene

Gode talspersoner evner å bruke samhandlingen med media til å forsterke de gode historiene, og vinkle de negative sakene mer fordelaktige for virksomheten. Rådgiverne i PR-operatørene har lang erfaring med å bygge opp talspersoner på tvers bransjer.

Trenger din bedrift bistand med dette arbeidet, eller ønsker du å sparre med noen som har den nødvendige kunnskap for å få dere ut av startblokkene? Da kan PR-operatørene bidra med gode råd og gjennomføringsevne.