Konseptet til Clubhouse går kort fortalt utpå samtaler som tar sted i nåtid. På innsiden av klubbhuset finnes det ulike rom der mennesker konverserer og diskuterer. Som regel dreier dialogen seg om et spesifikt tema, men samtaleemnene kan også være flytende.

Eksempler på typiske rom er: «Aksjeprat med Geir og Silje» eller «Gründertreff: Gå deg kreativ!».

Idet du går inn i et rom begynner du automatisk å lytte til samtalen som foregår. Da kan du velge mellom kun å lytte, eller ta ordet ved å rekke opp hånden. I det hele tatt ligner Clubhouse en direkte og interaktiv podkast, dog nesten alltid mindre velregissert. Her ligger både sjarmen og irritasjonsmomenter, i og med at kvaliteten varierer. Men, i motsetning til en podkast, kan du selv være med på å styre innholdet.

Clubhouse har mange funksjoner og fremstår som noe uoversiktlig, selv etter flere timer på appen. Her følger en enkel oversikt:

  • Samtaler finner sted i såkalte rom. Slike rom er enten åpne for alle, eller kun for inviterte.
  • Alle kan starte et rom, og den som oppretter blir automatisk tildelt moderatorrollen.
  • Hvert rom består av moderatorer, talere og lyttere.
  • Alle kan be om lov til å tale ved å rekke opp hånden. Moderator bestemmer hvem som får tilgang.
  • Du kan når som helst forlate samtalen.
  • Når rommet avsluttes, er samtalen over og borte.

Clubhouse har også en kalenderfunksjon, der du kan legge inn fremtidige samtaler i timeplanen. I tillegg kan du bli medlem i ulike klubber, for eksempel «Markedsføring i Norge». Ved klubbmedlemskap får du tilgang til eventuelle rom som er forbeholdt klubbmedlemmer, samt varsel når «klubben» starter et nytt rom.

Eksklusiv brukergruppe

For øyeblikket trenger man både iphone og invitasjon for å få tilgang til Clubhouse. Det er ikke rent uproblematisk, og plattformen beskrives av mange som ekskluderende. Ifølge Clubhouse er årsaken høyt servertrykk og frykt for systemkollaps. De har uttrykt et ønske om å åpne for alle så fort det lar seg gjøre, men foreløpig slippes nye brukere inn gradvis.

Spørsmålet er om dette er en bevisst eller uforskyldt strategi fra Clubhouse sin side. Uansett, er det ingen tvil om at metoden er effektiv. Eksklusivitet er et kjent triks innen påvirkningsteori, og Clubhouse har etter alle solemerker tjent på en høy inngangsterskel. De har blitt store i rekordfart – nesten utelukkende gjennom word-of-mouth og organisk spredning.

Som ny på Clubhouse har du kun et fåtall nominasjoner å dele ut (man kan opparbeide seg flere etter hvert). I tillegg kan du se hvem andre ble nominert av ved å trykke seg inn på profilen deres. Ergo, lenkes de du inviterer direkte til deg. Dette bidrar med å skape den «eksklusive klubbfølelsen», og impliserer en viss varsomhet i invitasjonsprosessen. At en slik funksjon inkluderes, tilsier at Clubhouse kanskje er mer bevisst sin vekststrategi enn de offentlig uttrykker.

Hvordan kan virksomheter bruke Clubhouse?

For virksomheter som ønsker å benytte seg av Clubhouse er det mange muligheter. Først og fremst kan det være et godt tips å komme seg på appen så fort som mulig. Mens appen enda er ung, og bedrifter utforsker bruksområder, er potensialet stort og konkurransen liten. Ønsker du å satse på Clubhouse bør du derfor utnytte tiden fremover godt.

Tre måter din virksomhet kan benytte Clubhouse:

  1. Clubhouse er en fin plattform for å posisjonere virksomheten eller deg selv. Gjennom deltakelse i samtaler, kan du gi råd, problematisere aspekter eller komme med løsninger. Det du har å tilby i form av verdi kan bidra til å sette bedriften din på kartet. Kreative tanker, kunnskap og engasjement om saker dere brenner for er ofte interessant for andre å høre på, og kan styrke bedriftsprofilen utad. I tillegg kan bedriften innta en «ekspertrolle» på plattformen, og ved god leveranse oppnå økt troverdighet innenfor aktuelle og relevante fagområder.
  2. Knytte kontakter. Clubhouse tilbyr en lettvint måte å knytte kontakter fra bedrift til bedrift, fra selskap til kunde eller vice versa. Det finnes til og med eksempler på at bedrifter har ansatt nye kolleger via appen. Viser du deg derfor frem fra en god side, kan ringvirkningen være stor. Både økonomisk og karrieremessig.
  3. Foredrag/kurs. Bedriften kan bruke appen til å arrangere digitale foredrag eller kurs. Dette kan annonseres på egne kanaler i forkant, og avholdes som et muntlig foredrag der lytterne kan stille spørsmål. Fordelen ved å bruke Clubhouse kontra Zoom, Teams eller lignende – er at på Clubhouse stikker flere «tilfeldige» hodet innom. Dermed kan du ende opp med et langt større publikum enn forventet. I tillegg er det kanskje lettere å skape dialog når kameraet er avslått. Derimot må du klare deg uten visuelle elementer.

Clubhouse, ikke Clubhouse?

Det er ikke lett å komme med en kvalifisert anbefaling for eller imot Clubhouse. Et stort minus er at plattformen enda ikke er gjort tilgjengelig for alle. Transparens og inkludering er sentrale verdier for mange organisasjoner, noe som skaper dilemmaer ved bruk av plattformen. Samtidig inviterer appen til lettvint dialog i en vanskelig tid, og lar mennesker i alle samfunnsposisjoner kommunisere med hverandre. Det fremstår som et ideelt scenario. Men hva skjer når konspirasjonsteoretikerne, høyreekstremister og antisemitter entrer plattformen? Fortsetter oppturen – eller forsvinner den gode stemningen? Er dette en app også for tiden etter korona og hjemmekontor? Spørsmålene er mange …

Det er absolutt ting å hente for bedrifter på Clubhouse. Og en tilstedeværelse der fra start kan vise seg å være et sjakktrekk. Samtidig, er det for mange ubesvarte spørsmål til å hevde at Clubhouse er «det neste store». Man må ikke på død og liv være på Clubhouse. Likevel, kan det være lurt å følge med på utviklingen fremover. Om Clubhouse viser seg å være noe annet enn en døgnflue, og håndterer problemstillinger knyttet til moderering og desinformasjon, finnes det mange muligheter både for store og små bedrifter.