En nyhetsredaksjon er ofte hektisk, og det løpende nyhetsbildet har derfor høyest prioritet. 

Når du sender fra deg en pressemelding, som du ønsker skal få oppmerksomhet, bør du derfor sørge for at den kan publiseres uten endringer.  

Overskrift og ingress 

Hvem, hva, hvor, når og hvorfor 

Dette er spørsmål du bør stille deg, når du skal i gang med å skrive. Spørsmålene bør besvares i tittel, ingress evt. høyt opp i brødteksten. Det er lurt å bruke tid på overskrift og ingress. Dette er potensielt det eneste journalisten leser før hen avgjør om hen vil gå videre med pressemeldingen din.  

Overskrift og ingress skal fenge og være informativ, og de to kravene kan tidvis trekke i motsatt retning. I tillegg skal de gi en pekepinn på hva saken dreier seg om. Du kan benytte deg av et meningsstyrende sitat fra en talsperson. Dette kan vekke oppsikt og skape nysgjerrighet hos mottakeren. Alternativt kan du liste opp eksempler på de mest oppsiktsvekkende elementene i pressemeldingen. I begge tilfellene vil overskriften være avhengig av en ingress, som raskt forklarer hva pressmeldingen dreier seg om. Overskriften kan også presentere saken direkte eller ta tak i en hendelse.   

Gjør innholdet enkelt objektivt 

En pressemelding er ikke reklame. 

Det er viktig å unngå for mange subjektive ord og uttrykk. I de tilfellene der du skal beskrive ting på en subjektiv måte, bør du sørg for at det ikke presenteres som fakta, men som en mening presentert av en talsperson i et sitat. Tenk deg om før du bruker ord som «revolusjonerende», «best» og «anerkjent» om det du presenterer. Det kan virke mot sin hensikt. Mangler merkevaren/bedriften din en talsperson, kan du også bruke eksterne, objektive kilder. Eksperten trenger ikke bekrefte vinklingen din, men bidra med innsikt som gjør saken din mer interessant, troverdig og balansert.  

Husk også på at mottakeren av pressemeldingen din ikke nødvendigvis kjenner til og har kunnskap om merkevaren din. De fleste journalister er generalister. Derfor bør du unngå bransjespesifikke forkortelser og diskurs.  

Pressemeldingen - som helhet - bør følge den omvendte nyhetspyramiden. Det vil si at det viktigste kommer først, før ytterligere fakta og sitater presenteres i prioritert rekkefølge. La mindre detaljer og ytterligere bakgrunn komme til slutt. På den måten får mottakeren raskt utbytte av pressmeldingen din. Det gjør det også lettere for journalisten å sortere ut det som er viktig og mindre viktig. Avslutningsvis kan du ha med overordnet informasjon om merkevaren din og nærmere beskrivelse av dens spesialfelt.  

Innsalg av pressmelding  

Aktualisering og ytterligere info 

Når du har ferdigstilt pressemeldingen din, skriver du et kortfattet innsalg av pressemeldingen din. Her bør du aktualisere tema, kort forklare hva pressemelding dreier seg om og hvorfor journalisten bør bruke tid på den. Len deg gjerne på både tittel og ingress, og legg ved gode bilder, faktaboks eller andre relevante dokumenter. Husk også på kontaktinformasjon til talspersoner/intervjuobjekter, som journalisten kan kontakte for egne uttalelser.  

Det er viktig å huske på at journalisten kan lage sin egen artikkel der de benytter seg av informasjonen i pressemeldingen din som de vil. De kan f.eks. hente inn nye talspersoner og sitater, som gjør at artikkelen blir mer omfattende. Dette kan gagne budskapet ditt, men det er greit å vite at du/merkevaren din også kan få negativ omtale.  

Til slutt – bruk nettverket ditt, og kontakt det mediet som treffer målgruppen din.