Martech kan hjelpe bedrifter å holde tritt med kundenes forventninger og krav, ved å gi markedsavdelingen muligheten til å maksimere bruken av data, bygge sterkere relasjoner til eksisterende kunder samt tiltrekke seg nye. Alt dette er mulig med den rette teknologien og kompetansen til å bruke den godt. Bedrifter som kun  fokuserer på daglige driftsrutiner, uten en langsiktig strategi for digital markedsførings, data og teknologi, vil gå glipp av de verdifulle forretningsmulighetene som ligger i godt utført datadrevet markedsføring. .

PHD tilbyr kunder komplett rådgivning innenfor fagfeltet Martech som dekker nøkkelpilarene Teknologi, Mennesker og Prosesser. Dette innebærer alt fra analyse og rådgivning innen  teknologi, utvikling av opplæringsprogrammer for ansatte, samt praktiske guider om hvordan implementere agile prosesser i organisasjonen. 

Vårt fokus er å bidra til høyere kompetanse innen teknologi og digital markedsføring, samt tilby Martech-tjenester som et tillegg til våre byråers kjernefunksjoner, forklarer Charlotte Gretter, Head of Technology i Omnicom Media Group.

Hvordan komme i gang?

Innen markedsføring har teknologi blitt stadig viktigere de siste årene. Ifølge ANFO ´s Annonsørapport for 2020, spår 1/3 av norske annonsører at deres investeringer i markedsføringsteknologi vil bli høyere enn medieinvesteringene de neste tre årene. Samtidig kan det å velge riktig teknologi i et voksende martech-landskap med mer enn 8.000 verktøy være utfordrende for mange. 

I PHD hjelper vi merkevarer effektivt  administrere deres Martech stack. Gjennom grundig analyse og vurdering av deres nåværende teknologi, bistår vi annonsører med å definere veien videre for fremtidige investeringer. Når techleverandør er valgt, er vi gjerne annonsørens operative hånd i gjennomføring av planlagt strategi. Vi implementerer valgte verktøy, fasiliteter onboarding og opplæring, og sørger dermed for maksimal utnyttelse av teknologien.

Maksimal verdi ved bruk av teknologi defineres av menneskene som bruker den.

Merkevarer står overfor to valg: Det ene er å lete eksternt etter personer som er dyktige i markedsføringsautomatisering, reklameteknologi og dataanalyse, helst med praktisk erfaring. Det andre alternativet vil være å utvikle og styrke bedriftens team internt. Uavhengig av valg er det viktig å evaluere eget kompetansenivå innen digital markedsføringsteknologi, og kartlegge hvilke roller og funksjoner som er nødvendige for å fylle hull. Løsningen vil ofte være å utvikle spesifikke treningsprogrammer. Til dette bør annonsører søke hjelp fra sine leverandører, tredjeparts læringsplattformer og ikke minst sitt mediebyrå. Når rollene og funksjonene som trengs i organisasjonen er klare, handler det om å definere eierskap og ansvar for alle elementer i teknologistrukturen. Implementering av agile prosesser  i en organisasjon vil hjelpe markedsførere nå raskere ut i markedet og respondere bedre på endringer. Sist, men ikke minst, når organisasjonen er innstilt på digital transformasjon, bør man sørge for god bruk og utnyttelse av egne data innenfor de rammer som foreligger. For merkevarer er det utrolig viktig å fokusere på en sterk CRM-strategi med gode samtykkevurderinger og systemer. Å ha et helhetlig syn på kunden, og aktivere dataene med personlig markedsføring i sanntid, er en nøkkel til suksess for moderne markedsføring.

Kontakt Charlotte Gretter, Head of Technology i Omnicom Media Group, Thomas Johansen, Digital direktør i PHD eller Marie-Louise Alvær, adm. dir. i PHD dersom du vil vite mer om markedsføringsteknologi og hvordan din bedrift kan få et forsprang.